facebook-pixel

Karaage Cig Oen Cymru gyda mayo brwyniaid Japaneaidd

 • Amser paratoi 4 mun
 • Amser coginio 3 awr 25 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 1kg ysgwydd Cig Oen Cymru – gofynnwch i’r cigydd dynnu’r croen a thrawstio’r ysgwydd i ddarn hyfryd, siâp cyfartal i chi fel ei fod yn coginio’n gyfartal
 • 175ml mirin
 • 90ml saki
 • 350ml dŵr
 • 175ml saws soi Japaneaidd
 • 25g siwgr brown medal (defnyddwyd panela)
 • 20g garlleg
 • 15g sinsir wedi’i torri’n dafelli tenau
 • 1 shibwn wedi’i torri i mewn i darnau 1-modfedd

AR GYFER Y MAYONNAISE:

 • 23/25g melynwy
 • 5g mwstard Dijon
 • 19g / 20g finegr reis
 • 19g / 20g sudd lemwn
 • 225ml olew llysiau
 • 6g halen
 • 4g MSG
 • 18g siwgr gwyn
 • Brwyniaid x2

Dull

Peidiwch â rhag-sesu’r oen

Browniwch mewn olew mewn padell wedi’i chynhesu ymlaen llaw, dros wres uchel nes yn frown euraidd, tua 3 munud yr ochr

Tynnwch a gadewch i’r badell oeri ychydig nes nad yw’n ysmygu mwyach os oes angen

Rhowch y badell yn ôl ar y gwres a dadwydrwch gyda saki a mirin

Ychwanegwch y saws soi, y dwr a’r siwgr

Dewch ag ef i ferwi, gan godi unrhyw lysnafedd

Pan fydd llysnafedd yn ymsuddo, ychwanegwch shibwns, garlleg, sinsir

Coginiwch ar fudferw isel gyda chaead arno a drowch y cig oen bob rhyw 20 munud

Mae’n barod pan mae’n sigledig, yn feddal, ac mae ar dymheredd mewnol o tua 96c – 3-4 awr, yn dibynnu ar ba mor drwchus yw eich cig oen.

Oerwch, rhowch yn yr oergell dros nos.

Yna, gwnewch y mayonnaise:

Cyfunwch yr wyau, mwstard Dijon, finegr reis, sudd lemwn, MSG, halen, siwgr a’r brwyniaid mewn cymysgydd a cymysgwch nes ei fod wedi’i cyfuno

Gyda’r cymysgydd dal yn rhedeg, yn araf ychwanegwch rhywfaint o olew llysiau i’w dewychu a’i emwlsio.

Blaswch ac ychwanegwch rhagor o niboshi os oes angen

Ardywalltwch a gadewch i orffwys. Fe fydd y mayo yn trwchu yn sylweddol. Ychwanegwch dwr ychydig ar y tro nes i chi gael y cysondeb rydych chi ar ei ôl.

Fel arall, ac yn llawer haws, gallech brynu Kewpie mayo Japaneaidd a chymysgu gyda brwyniaid!

Y diwrnod nesaf, tynnwch eich cig oen allan o’r oergell a tynnwch y braster sydd wedi’i caledi ar ben yr hylif brwysio,

Tynnwch y cig oen a’i symud i fwrdd torri

Rhwygwch neu torrwch y cig oen yn ddarnau 2” yn fras

Cymysgwch y darnau cig oen mewn tatws a blawd corn, sydd wedi’i sesno

Gadewch i’r ddarnau orffwys mewn padell am tua 5 munud i adael y blawd i wir lynu i’r cig oen

Yn y cyfamser, cynheswch ychydig o olew llysiau neu had rêp i 180c

Coginiwch mewn sypiau er mwyn peidio â llenwi’r badell, coginiwch pob swp fel a ganlyn:

ffrio am 2 funud, ei dynnu a’i neilltuo am 1 munud

ffrio am 1 munud, ei dynnu a’i neilltuo am 1 munud

ffrio am 1 munud, ei dynnu a’i sesno â halen a shichimi togarashi

Os nad ydych chi’n bwyta’n syth gallwch cadw’r karaage mewn popty isel iawn (tua 100c) wedi’i gynhesu ymlaen llaw.

Share This