facebook-pixel

Golwyth Cig Oen Cymru Milanese gyda pesto berwr, tomatos rhost a thatws sautée gan Francesco Mazzei

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 2 rag Cig Oen Cymru PGI, 6 asgwrn yr un
 • 20 tomato bach
 • 20 taten Ratte
 • 500g briwsion bara
 • 4 wy cyfan
 • 100ml llaeth cyflawn
 • 30g caws Grana Padano
 • 20g blawd plaen
 • 200ml olew coginio
 • 80g menyn
 • 20ml olew olewydd ifanc iawn

Ar gyfer y pesto berwr:

 • 400g berwr
 • 80ml olew olewydd ifanc iawn
 • 20g caws pecorino, wedi’i ratio
 • 20g caws Grana Padano, wedi’i ratio
 • ½ ewin garlleg
 • Halen

Dull

 1. Blansiwch y tomatos mewn dŵr berwedig a’u hoeri mewn dŵr rhew. Pliciwch nhw a’u gadael ar yr ochr ar gyfer wedyn.
 2. Berwch y tatws nes eu bod yn feddal yn y canol ond yn dal yn gadarn, draeniwch nhw, a’u gadael i oeri’n llwyr, yna sleisiwch nhw’n dafelli 1cm a’u rhoi o’r neilltu.
 3. Tynnwch y braster dros ben oddi ar y rag cig oen a’i dorri rhwng pob asgwrn i gael 6 golwyth/cytled o bob rag. Fflatiwch y cig nes ei fod yn ½ cm o drwch.
 4. Mewn powlen, cymysgwch yr wyau cyfan a’r caws, ychwanegwch y blawd ac arllwyswch y llaeth i mewn yn araf. Sesnwch gyda halen a phupur.
 5. Trochwch bob golwyth yn y cymysgedd wy gan adael yr asgwrn yn lân, gadewch i’r cymysgedd dros ben ddraenio cyn rhoi’r golwyth yn y briwsion bara, gan wneud yn siŵr ei fod wedi’i orchuddio’n dda ar y ddwy ochr. Trochwch un ochr yn unig o’r golwyth yn y cymysgedd wyau ac eto i mewn i’r briwsion bara. Gydag ymyl ddi-fin cyllell, gwnewch y marciau rhomboid traddodiadol ar ochr y golwythion sydd wedi’u trochi ddwywaith.
 6. Mewn dŵr hallt, berw, blansiwch hanner y berwr a’i oeri mewn dŵr rhew. Draeniwch ef a’i drosglwyddo i gymysgydd. Ychwanegwch weddill y berwr a gweddill y cynhwysion a’u cymysgu nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda.
 7. Cynheswch badell ffrio gyda’r olew coginio a dechreuwch ffrio’r golwythion ar yr ochr sydd wedi’i marcio yn gyntaf. Pan fyddan nhw’n frown euraidd, trowch nhw drosodd, ychwanegwch hanner y menyn a pharhau i’w coginio nes eu bod yr un lliw ar y ddwy ochr. Draeniwch ar bapur cegin.
 8. Yn y cyfamser, mewn padell, cynheswch weddill y menyn, ychwanegwch y tatws wedi’u sleisio, sesnwch gyda halen a ffriwch, gan eu troi’n achlysurol, nes eu bod yn grensiog ac yn euraidd.
 9. Cynheswch gril y popty ymlaen llaw i 200˚C / Ffan 180˚C / Nwy 6. Sesnwch y tomatos gydag olew olewydd, halen a phupur, trosglwyddwch nhw i hambwrdd pobi a’u coginio o dan y gril nes eu bod wedi rhostio ychydig.
 10. Rhowch y golwyth mewn dysgl weini, ychwanegwch y tatws wedi’u ffrio a’r tomatos rhost wrth ei ymyl. Cwblhewch gyda llwyaid o pesto ar ben pob golwyth.
Share This