Cawl Pasta Bolognese Cig Eidion CymruMethod

  1. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio ac ychwanegu'r llysiau a'r garlleg, gan eu ffrio'n ysgafn am 10 munud hyd nes y byddant yn dechrau meddalu a newid eu lliw.
  2. Ychwanegwch y briwgig cig eidion a chodi'r gwres, gan ei goginio am 5 munud hyd nes y bydd wedi brownio.
  3. Ychwanegwch y passata, y stoc, y perlysiau a'r pupur du.
  4. Gorchuddiwch y cymysgedd a'i adael i fudferwi am 15 munud, yna ychwanegwch y siapiau pasta a'u coginio am tua 10 munud. Ychwanegwch ragor o stoc os bydd y cymysgedd yn rhy drwchus.
  5. Gweinwch gyda phinsiad o gaws a bara gwenith cyflawn trwchus.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

250g o friwgig Cig Eidion Cymru isel mewn braster

Olew ar gyfer ffrio

2 winwnsyn mawr – wedi'u torri'n fân

3 moronen fawr – wedi'u deisio'n fân

2 ffon o seleri – wedi'u deisio'n fân

2 ewin garlleg – wedi'u malu

500g passata

600ml stoc llysiau

½ llwy de o oregano sych neu berlysiau cymysg

½ llwy de o bupur du

100g o siapiau pasta bach, sych (ar gyfer y cawl)

Gweinir gyda chaws parmesan neu gaws cheddar, wedi'i gratio


Gwybodaeth am faeth