facebook-pixel

Brest Cig Oen Cymru wedi’i goginio’n araf a’i stwffio â ffenigl, gyda lemonau cadw a thatws newydd Rosie Birkett

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 3 awr 30 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

Ar gyfer y cig oen:

 • 2 frest Cig Oen Cymru PGI, wedi eu trimio a’r esgyrn wedi’u tynnu (tua cilo yr un)
 • Llond llwy fwrdd o olew olewydd ifanc iawn
 • Talp mawr o fenyn
 • 1 winwnsyn coch, wedi ei dorri’n giwbiau mân
 • 2 ewin garlleg, wedi eu gratio
 • 3 ffiled ansiofi, wedi eu torri
 • 1 pen ffenigl bach, y gwraidd wedi ei dynnu a’r bwlb wedi ei dorri’n giwbiau mân
 • 2 lwy fwrdd cnau pin wedi eu tostio
 • Llon llaw o berlysiau ffres, wedi eu torri (cymysgedd o fintys, rhosmari, 5-6 sprigyn yr un)
 • 2 sleisen o hen fara gwyn (tua 3 llond llaw/100g, heb grystiau ac wedi eu malu’n fras gan brosesydd bwyd)
 • Croen a sudd ½ lemon
 • Llond llaw o gyrens coch

Ar gyfer y tatws:

 • 400g tatws newydd wedi neu heb eu plicio, wedi eu sgrwbio
 • 6 ewin garlleg
 • 10g lemon cadw
 • 1 llwy fwrdd caprau, wedi eu draenio
 • Olew olewydd

Dull

Rysait gan Rosie Birkett

 

 1. Cynheswch y ffwrn i 200ºC / 180ºC ffan / Gas 6. Mewn padell ffrio â gwaelod trwm neu sgilet dros wres canolig toddwch y menyn i mewn i’r olew gyda’r ansiofis, nes eu bod wedi toddi i mewn i’r braster fwy neu lai. Llithrwch y winwnsyn a’r ffenigl i mewn, ychwanegu pinsiad o halen môr a phupur du ffres, a chwysu’r cynhwysion gyda’i gilydd am ychydig funudau, nes bod y ffenigl wedi meddalu a’r winwns yn dryloyw. Tynnwch oddi ar y gwres. Ychwanegwch y garlleg, y cnau pin, y perlysiau ffres, y briwsion bara a’r croen lemon a’u cymysgu gyda’i gilydd. Gwasgwch y sudd lemwn a’i gymysgu. Gadewch iddo oeri, ac yna ychwanegwch y cyrens coch.
 2. Tynnwch y cig oen o’r oergell a sesno’r ochr â chnawd. Os oes llawer o fraster allanol caled, torrwch ef i ffwrdd. Ar arwyneb gwaith glân, gosodwch 4-6 o ddarnau o linyn coginio sy’n ddigon hir i glymu o gwmpas y cig unwaith y bydd wedi ei rolio. Gosodwch yr oen gydag ochr y croen i lawr, yn gorgyffwrdd â’r rhan fwyaf trwchus o bob brest ar yr ochr gyferbyn – ceisiwch wneud y siâp mor agos at betryal ag y gallwch. Dosbarthwch y stwffin ar hyd canol y oen, gan adael yr ymylon yn glir, yna rholiwch y frest waelod i fyny a thros y stwffin, a rholio fel ei bod yn amgylchynu’r stwffin. Daliwch i rolio nes bod gennych foncyff wedi’i rolio’n dynn o gig oen wedi’i stwffio, yna clymwch yn weddol dynn gyda’r llinyn.
 3. Rhowch mewn tun rhostio ag olew wedi’i orchuddio â ffoil a’i rostio’n llac am chwarter awr. Trowch yr hambwrdd o gwmpas, gostwng y tymheredd i 180ºC / 160ºC ffan / Gas 4 a rhostio am 1 awr 45 munud arall, gan frasteru o bryd i’w gilydd. Tynnwch y ffoil a’i goginio am 30 munud arall, er mwyn crisbio’r croen. Gorffwyswch y cig am o leiaf 30 munud, yna sleisiwch a gweinwch gyda’r tatws.

Ar gyfer y tatws

 1. Berwch y tatws yn rhannol mewn digon o ddŵr hallt, nes eu bod yn ddigon brau i’w gwasgu. Draeniwch a gadewch i’r dŵr stemio, yna eu rhoi mewn tun rhostio gyda’r garlleg, y lemon cadw, y caprau a digon o olew olewydd. Gwasgwch ychydig o’r tatws i lawr gyda chefn fforc, bydd hwn yn mynd yn grimp ac yn hyfryd yn y ffwrn. Ychwanegwch bupur a halen cyn rhostio am 30-40 munud, gan eu troi bob hyn a hyn, nes eu bod yn grimp ac yn euraidd.
Share This