facebook-pixel

Ysgwydd Cig Oen Cymru Hywel Griffith gyda salad tomato a ffenigl talpiog

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 4 awr 30 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 1 darn ysgwydd Cig Oen Cymru PGI
 • 5 ewin garlleg, wedi eu berwi mewn dŵr am 10 munud
 • Llond llaw o ddail basil ffres (tua 15 deilen)
 • Halen

Ar gyfer y salad:

 • 5 winwnsyn bach, wedi eu sleisio’n fras
 • 1 pen ffenigl, wedi ei dorri’n fras
 • 5 tomato hirgrwn aeddfed, wedi eu torri’n ddeisiau bras
 • Halen
 • 50ml olew olewydd (o ansawdd da)
 • 50ml finegr balsamig (o ansawdd da)
 • 2 blanhigyn wy
 • 150g berwr y gerddi
 • 1 dorth ciabatta

Dull

 1. Rhagdwymwch y mygwr. Bydd yn barod pan fydd y glo wrthi’n tawelu a’r tymheredd wedi cyrraedd 120°c.
 2. I baratoi’r cig oen, gwnewch bum toriad ar hap ar ochr croen yr ysgwydd.
 3. Gwthiwch un ewin garlleg wedi’i wynnu a deilen basil i mewn i bob un o’r toriadau. (Mae gwynnu’r garlleg ymlaen llaw yn rhoi blas mwy mwyn iddo).
 4. Taenwch ddigon o halen dros y cig oen, gan sicrhau ei fod yn mynd i mewn i’r toriadau – mae hyn yn helpu i roi blas iddo wrth goginio.
 5. Rhowch y cig oen (gyda’r toriadau’n wynebu i fyny) ar y gril yn y mygwr. Bydd angen iddo goginio am 4-5 awr.
 6. Yn y cyfamser, paratowch y salad. Ychwanegwch y winwns bach, y ffenigl, y tomatos, pinsiad da o halen, yr olew olewydd a’r finegr balsamig i ddysgl gymysgu fawr. Cymysgwch yn dda. Gorchuddiwch y salad â haenen lynu a’i adael i fwydo yn yr oergell. Bydd asidedd y finegr yn uno’r holl flasau.
 7. Ar ôl i’r cig oen fod yn coginio am tua awr, rhowch y planhigion wy ar y gril wrth ymyl y cig oen.
 8. Cymerwch y planhigion wy allan ar ôl 1 – 2 awr. Dylen nhw edrych yn fyglyd ac wedi lleihau ychydig.
 9. Torrwch y planhigion wy yn eu hanner ar eu hyd, yna crafwch y cnawd allan ar fwrdd torri. Ychwanegwch binsiad o halen at gnawd y planhigyn wy, ei dorri a’i roi ar blât gweini mawr. Rhowch i’r naill ochr.
 10. Tynnwch y salad o’r oergell ac ychwanegwch ferwr y gerddi. Torrwch y dail basil sydd ar ôl yn fras ac ychwanegwch nhw at y salad. Cymysgwch yn dda ac ychwanegwch bupur a halen at eich dant.
 11. Dylai’r cig oen fod yn barod ar ôl 4-5 awr o goginio. Os yn bosib, gwiriwch y tymheredd gyda chwiliedydd – ar gyfer cig oen sydd wedi’i goginio’n araf ac yn dda ac yn syrthio oddi ar yr asgwrn yn hawdd, y tymheredd craidd sy’n cael ei argymell ar gyfer y cig yw rhwng tua 68°c a 72°c.
 12. Tynnwch y cig oen allan o’r mygwr yn ofalus – dylai fod wedi lleihau ychydig o ran maint, yn grimp ar y corneli a dylai’r cig syrthio oddi ar yr asgwrn yn hawdd. Rhowch gyda’r bara, y salad a’r aubergine wedi’i falu ar y plat gweini. Rhowch ychydig mwy o halen ar ben y cig oen os hoffech.
Share This