Beth sy'n gwneud Cig Eidion Cymru mor arbennig?

Mae blas unigryw Cig Eidion Cymru PGI nid yn unig yn ffrwyth cariad ac angerdd cenedlaethau di-rif o ffermwyr, ond mae’r lefelau uchel o brotein a maethynnau sydd ynddo hefyd yn creu’r bwyd delfrydol i’r sawl sy’n awchu i fyw bywyd iachus a gweithgar.

Ryseitiau

Ryseitiau