facebook-pixel

Stiw cynffon ych Cig Eidion Cymru

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 3 awr
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 2 gynffon ych Cig Eidion Cymru PGI, wedi eu torri’n ddarnau (fel hyn mae cynffon ych yn cael ei gwerthu fel arfer, neu gofynnwch i’ch cigydd ei thorri i chi)
 • 1 llwy fwrdd olew
 • Pupur a halen
 • 2 winwnsyn, wedi eu torri
 • Gwraidd sinsir (darn 3cm), wedi ei ratio
 • 1 tsili coch, heb yr hadau ac wedi ei dorri’n fân
 • ¼ llwy de haenau tsili
 • 4 ewin garlleg, wedi eu plicio a’u malu
 • Bouquet garni (wedi ei wneud drwy glymu sbrigynnau ffres o rosmari, teim a dail bae gyda’i gilydd)
 • 1 llwy de paprica
 • 200ml passata
 • 3 llwy fwrdd saws soi â llai o halen
 • 400ml stoc cig eidion
 • 1 llwy fwrdd gronynnau grefi cig eidion
 • Tun 400g o ffa cannellini, wedi eu draenio a’u rinsio
 • Dail teim, i addurno

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn i 150˚C / 130˚C ffan / Nwy 2.
 2. Ffriwch y gynffon ych yn yr olew tan ei bod yn frown drosti. Tynnwch hi allan o’r badell, ei rhoi mewn dysgl caserol a’i hysgeintio â phupur a halen.
 3. Gan ddefnyddio’r un badell, ffriwch y winwns, y garlleg, y sinsir, y tsili coch a’r haenau tsili am funud neu ddau i’w meddalu.
 4. Ychwanegwch yr holl gynhwysion eraill, heblaw am y gronynnau grefi a’r ffa cannellini, a’u harllwys dros y gynffon ych. Gorchuddiwch gyda chaead neu ffoil a choginio am 2 awr. Yna ychwanegwch y ffa cannellini a rhoi’r cyfan yn ôl yn y ffwrn am ryw awr arall tan bod y cig yn frau ac yn cwympo oddi ar yr asgwrn.
 5. Cyn ei weini, gallwch dewychu’r hylif, os hoffech, drwy ychwanegu’r gronynnau grefi a’u cymysgu.
 6. Gweinwch gyda thatws stwnsh a dail teim drosto.
Share This