facebook-pixel

Siancod Cig Oen Cymru wedi eu coginio’n araf gyda rogan josh corbys a ragout tatws

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 2 awr 30 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 4 siancen Cig Oen Cymru PGI
 • 1 llwy fwrdd olew
 • ½ x tun tomatos wedi eu torri
 • 1 winwnsyn, wedi ei dorri’n fras
 • 1 foronen, wedi ei thorri’n fras
 • 1 ddeilen fae
 • Pupur a halen
 • 1 llwy de hadau cwmin
 • 1 llwy de hadau coriander, wedi eu malu
 • 1 ffon sinamon
 • Dŵr

Ar gyfer y ragout:

 • 1 llwy fwrdd olew
 • 1 winwnsyn, wedi ei dorri
 • 1 foronen, wedi ei sleisio’n denau
 • 300g tatws bychain, wedi eu haneru os ydyn nhw’n fawr
 • 2 ewin garlleg, wedi eu torri’n fân
 • 300ml suddion a stoc wedi eu cadw wrth goginio’r siancod
 • 100g corbys coch sych, wedi eu rinsio a’u tocio
 • Halen, at eich dant
 • Tomatos wedi eu torri sy’n weddill yn y tun
 • ½ jar past cyri rogan josh
 • Basged fechan o domatos bychain neu domatos ar y winwydden
 • Tun 400g o ffacbys, wedi eu draenio a’u rinsio
 • Coriander ffres

Dull

I goginio’r siancod cig oen:

 1. Cynheswch y ffwrn i 160ºC / 140ºC ffan / Nwy 3.
 2. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio a serio’r siancod cig oen drostynt tan eu bod wedi brownio, yna rhowch nhw mewn dysgl bopty ddofn.
 3. Gan ddefnyddio’r un badell, ffriwch y winwnsyn, y foronen, y ddeilen fae a’r sbeisys tan fod y cyfan yn frown.
 4. Ychwanegwch y gymysgedd winwns a moron at y siancod cig oen yn y ddysgl bopty, yna ychwanegwch y tomatos tun. Ychwanegwch ddigon o ddŵr i orchuddio hanner y siancod cig oen.
 5. Gorchuddiwch y cyfan gyda ffoil a’i goginio yn y ffwrn am 1 awr 30 munud – 2 awr neu tan fod y cig yn frau iawn.
 6. Tynnwch y siancod allan o’r stoc, eu gorchuddio a’u gadael i orffwys, gan gadw’r suddion a’r stoc o’r badell.

I wneud y ragout:

 1. Rhowch y corbys wedi eu rinsio a’r tatws mewn dŵr oer. Berwch y cyfan, a’i goginio am 15 munud neu tan ei fod ychydig yn feddal. Draeniwch.
 2. Cynheswch yr olew mewn padell a ffrio’r winwnsyn, y garlleg a’r foronen. Pan maen nhw’n feddal, ychwanegwch y past rogan josh, gweddill y tomatos tun ac ychydig o’r hylif coginio i greu saws llyfn.
 3. Ychwanegwch y gymysgedd corbys a’r ffacbys a choginio am 10 munud arall, gan ychwanegu mwy o hylif os oes angen.
 4. Pum munud cyn gweini, ychwanegwch y tomatos bychain ac ychydig o goriander ffres.
 5. Rhowch y gymysgedd corbys ar blat fesul llwyaid a rhowch y siancod cig oen ar ei ben. Gweinwch y cyfan gyda bara naan cynnes.
Share This