facebook-pixel

Ragu Cig Oen Cymru popty araf Hungry Healthy Happy

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 5 awr
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 1.3kg ysgwydd Cig Oen Cymru PGI, wedi’i dorri’n dalpiau
 • 2 lwy fwrdd blawd
 • 1 pinsiad halen môr a phupur du
 • 1 llwy fwrdd olew olewydd
 • 2 foronen ganolig, wedi’u torri’n giwbiau mân
 • 1 gwythïen seleri, wedi’i thorri’n giwbiau mân
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n giwbiau mân
 • 3 ewin garlleg, wedi’u malu
 • 1 llwy de rhosmari sych
 • 200ml stoc cig oen
 • 60ml gwin coch
 • 1 llwy fwrdd saws Worcestershire
 • 1 llwy fwrdd purée tomato
 • Tun 400g tomatos wedi’u torri

Dull

Diolch i Hungry Healthy Happy am y rysait

 

 1. Mewn powlen fach, cyfunwch y blawd, halen a phupur.
 2. Ychwanegwch y blawd i’r cig oen wedi’i dorri’n giwbiau mân. Cymysgwch yn dda fel bod yr holl gig oen wedi’i orchuddio.
 3. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y cig oen wedi’i orchuddio. Cynheswch fel bod y cig oen yn frown ar bob ochr, tua 5 munud. Unwaith y bydd wedi brownio, rhowch o’r neilltu.
 4. Ychwanegwch y moron, y seleri a’r winwnsyn wedi’u torri’n giwbiau mân i’r badell. Coginiwch nes eu bod wedi meddalu, tua 5 munud.
 5. Ychwanegwch y llysiau meddal i’r popty araf ac yna ychwanegwch y cig oen.
 6. Ychwanegwch y garlleg, rhosmari, stoc (wedi’i doddi mewn 200ml o ddŵr berwedig), gwin a saws Worcestershire.
 7. Ychwanegwch y purée tomato a’r tomatos wedi’u torri. Cymysgwch yn dda.
 8. Coginiwch yn isel am 7 awr neu’n uchel am 5 awr.
Share This