Lasagne Cig Eidion Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 13th May 2020

Bydd Angen

450 g cig eidion Cymru heb lawer o fraster

1 nionyn mawr, wedi'i dorri

2 ewin garlleg, wedi'u gwasgu

2 ffon seleri, wedi'u torri'n fân

2 bupryn coch, wedi'u torri'n fân

2 foronen, wedi'u gratio

400 g tomatos tun wedi'u torri'n ddarnau

2 lwy fwrdd piwrî tomato

150 ml stoc cig eidion

1 llwy de perlysiau cymysg

Pupur a halen


Ar gyfer y saws caws

50 g menyn heb halen

50 g blawd plaen

500 ml llaeth cyflawn

1 llwy de mwstard Dijon

100 g caws Cheddar aeddfed o Gymru, wedi'i gratio

12 dalen lasagne

Dull

1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 200°C.

2. Sych-ffriwch y cig eidion nes ei fod yn frown.

3. Ychwanegwch y nionyn, yr ewin garlleg a'r seleri, a'u ffrio nes eu bod wedi meddalu.

4. Ychwanegwch weddill y cynhwysion a'u troi, ac yna gadewch y cymysgedd i fudferwi am 20 munud.

5. I wneud y saws caws, toddwch y menyn mewn sosban, ychwanegwch y blawd, a throwch y cyfan yn dda am un munud.

6. Ychwanegwch y llaeth yn araf a'i godi i'r berw.

7. Ychwanegwch y mwstard.

8. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres ac ychwanegwch 75g o'r caws.

9. Mewn dysgl bopty, gosodwch y cymysgedd briwgig a'r dalennau lasagne mewn haenau bob yn ail i greu 3-4 haen.

10. Rhowch y saws caws dros y cyfan, ac yna ysgeintiwch weddill y caws drosto.

11. Rhowch y lasagne ar y silff ganol am 45 munud, a'i goginio nes y bydd y pasta'n feddal a'r caws yn frown euraidd.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 6
Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.