facebook-pixel

Hanner coes Cig Oen Cymru â sglein mêl gyda phannas a gellyg crensiog

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 1 awr 50 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • ½ leg PGI Welsh Lamb (approx. 1.5kg)

For the marinade/glaze:

 • 3 llwy fwrdd olew olewydd
 • 2 lwy fwrdd mwstard grawn cyflawn
 • 2 lwy fwrdd mêl rhedegog
 • 2 lemon, dim ond y sudd
 • 3 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân neu eu malu
 • ½ llwy fwrdd rhosmari, wedi’i dorri
 • 1 llwy fwrdd dail teim
 • ½ llwy de pupur du
 • ¼ llwy de halen
 • 3 gellygen gadarn, wedi’u torri’n ddarnau yn eu hyd ar ôl tynnu’r canol
 • 4 panasen, wedi’u plicio a’u torri’n ddarnau yn eu hyd
 • Sbrigiau o rosmari

Dull

 1. Cynheswch y popty i 180˚C / 160˚C ffan / Nwy 4.
 2. Pwyswch y cig oen a chyfrifwch yr amser coginio. Ar gyfer cig canolig, caniatewch 25 munud fesul 500g ynghyd â 25 munud. Er mwyn ei goginio’n dda, caniatewch 30 munud fesul 500g a 30 munud arall.
 3. Tynnwch y cig oen allan o’r oergell a’i roi ar dun rhostio mawr a, gan ddefnyddio cyllell finiog, gwnewch doriadau yn y cig oen.
 4. Gwnewch y marinâd trwy gymysgu’r holl gynhwysion gyda’i gilydd. Arllwyswch tua hanner y marinâd dros y cig oen, rhwbiwch i mewn i’r cig oen a gadewch iddo sefyll am 30 munud ar dymheredd ystafell.
 5. Rhowch y cig oen yn y popty a’i orchuddio’n llac â ffoil (peidiwch â’i selio). (Gweler cam 2 am amseroedd coginio).
 6. Tynnwch y cig oen allan o’r popty 20 munud cyn diwedd yr amser coginio, tynnwch y ffoil i ffwrdd, a chynyddwch dymheredd y popty i 190˚C / 170˚C ffan / Nwy 5 .
 7. Gorchuddiwch y gellyg a’r pannas gyda gweddill y marinâd a’u gwasgaru o amgylch y cig oen yn y tun rhostio, ac ychwanegu ambell sbrigyn o rosmari. Dychwelwch i’r popty am 20 munud.
 8. Tynnwch y cig oen allan a gadewch iddo orffwys. Rhowch y tun rhostio yn ôl yn y popty a’i goginio am 10 munud arall neu nes bod y pannas wedi coginio, yn euraidd ac yn grensiog.
 9. Gweinwch dafelli o’r cig oen rhost gyda’r gellyg a’r pannas a diferwch y sudd o’r tun rhostio drosto.
Share This