facebook-pixel

Golwythion Cig Oen Cymru gyda saws barbeciw sticlyd

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 25 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 8 golwyth lwyn Cig Oen Cymru PGI heb lawer o fraster
 • 150ml sudd afal a mango (neu flas tebyg)
 • 3 llwy fwrdd saws coch
 • 1 llwy fwrdd saws brown
 • 1 llwy fwrdd mwstard
 • ½ llwy de pum sbeis Tsieinïaidd

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn i 180°C / 160°C ffan / Nwy 4.
 2. Rhowch y golwythion cig oen mewn dysgl rostio fawr sy’n addas ar gyfer y ffwrn.
 3. Cymysgwch y sudd ffrwythau, y sawsiau coch a brown, y mwstard a’r pum sbeis gyda’i gilydd. Arllwyswch y cyfan dros y golwythion, gan eu troi drosodd i’w gorchuddio’n llwyr.
 4. Rhowch yr ddysgl yn yr popty.
 5. Ar ôl 20 munud, tynnwch y golwythion allan o’r ffwrn, arllwys y saws a’i gadw mewn jwg ar wahân.
 6. Cynyddwch dymheredd y ffwrn. Rhowch y golwythion yn ôl yn y ffwrn am 5 munud arall iddyn nhw droi’n fwy sticlyd ac euraidd.
 7. Gweinwch gyda’r saws barbeciw, tatws newydd wedi eu berwi ac india corn ar y cobyn.
Share This