Cig Eidion Cymru ac iddo Grwst PerlysiauMethod

Cyfrifo'r amser coginio

Canolig-gwaedlyd 20 munud y 500g

Canolig 25 munud y 500g

Yn dda iawn 30 munud y 500g


  1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 220°C / Marc Nwy 7.
  2. Tynnwch y cig o'r oergell o leiaf 30 munud cyn ei goginio er mwyn caniatáu iddo gyrraedd tymheredd yr ystafell.
  3. Gosodwch y llysiau a'r sbrigynnau perlysiau ar waelod tun rhostio i greu trybedd, a gosodwch y cig ar ei ben.
  4. Rhowch y garlleg, yr hadau a'r pupur a halen mewn breuan a phestl a'u gwasgu'n ysgafn. Ychwanegwch yr olew, croen a sudd y lemwn a pherlysiau ffres.
  5. Taenwch gymysgedd y crwst dros wyneb y cig a'i osod mewn popty poeth am 20 munud.
  6. Lleihewch dymheredd y popty i 180°C / Marc Nwy 4 a choginio am weddill yr amser coginio a gyfrifwyd. Brasterwch bob hyn a hyn trwy lwyo'r suddion o'r tun dros y cig.
  7. Tynnwch y cig o'r popty, ei osod ar fwrdd torri a gadael iddo orffwys am o leiaf 30 munud cyn ei gerfio. Ysgeintiwch ychydig o halen môr drosto wrth i chi ei gerfio.
  8. Sgimiwch y braster o'r tun rhostio a defnyddiwch y suddion i baratoi grefi blasus.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Darn o Gig Eidion Cymru (toriadau addas: Ochr Orau / Ystlys Las / Syrlwyn neu asen)

2 foronen, wedi'u haneru ar eu hyd

1 winwnsyn nionyn mawr, wedi'i sleisio'n drwchus

Ar gyfer y crwst

Llond llaw o ddail teim ffres, rhai wedi'u torri'n fân ar gyfer y crwst

3 sbrigyn o rosmari, un wedi'i dorri'n fân ar gyfer y crwst

2 lwy fwrdd o olew

1 lemon, y croen a'r sudd

4 ewin garlleg, wedi'u torri'n fras

1 llwy fwrdd o hadau cwmin

1 llwy de o hadau ffenigl

½ llwy de o bupur du garw

Pinsiad o halen


Gwybodaeth am faeth