Cawl Cig Oen Cymru Traddodiadol

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 13th May 2020

Bydd Angen

650 g Cig Oen Cymru, wedi'i ddeisio (ysgwydd neu wddf)

Sbrigau teim ffres

Pupur a halen

2 litr stoc llysiau

1 llwy fwrdd olew

1 nionyn, wedi'i dorri'n fras

3 cenhinen gyfan, wedi'u golchi, eu tocio a'u tafellu

4 moronen fawr, wedi'u pilio a'u deisio

½ erfinen/rwden neu 2 banasen, wedi'u pilio

4 taten fawr/12 tatws bach, wedi'u sgwrio a'u deisio

Dull

1. Mewn sosban fawr, ffriwch y cig oen nes ei fod yn frown.

2. Ychwanegwch y nionyn a'r cennin, a'u coginio am 2 funud nes eu bod yn feddal.

3. Ychwanegwch weddill y cynhwysion.

4. Mudferwch y cyfan ar wres isel, gyda chaead ar y sosban, am tua 2-3 awr, nes y bydd y cig oen yn dyner.

Ar ei orau gyda bara crystiog a chaws Cheddar aeddfed o Gymru.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 6
Amser Coginio

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.