facebook-pixel

Ffagots Cig Oen Cymru

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 40 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 400g o friwgig Cig Oen Cymru PGI heb lawer o fraster
 • 250g o friwgig porc heb lawer o fraster
 • 250g o afu Cig Oen Cymru PGI, wedi’i falu neu ei guro mewn prosesydd bwyd
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân
 • 170g o gymysgedd stwffin saets a winwns
 • Pupur du
 • ½ llwy de o fês mâl
 • ½ llwy de o saets mâl
 • Blawd i siapio
 • 1 winwnsyn, wedi’i dafellu
 • 1 llwy fwrdd o finegr balsamig
 • 50ml o ddŵr neu stoc llysiau

Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C / 160°C ffan / Nwy 4.
 2. Rhowch ychydig o olew mewn tun rhostio neu ddysgl dal gwres.
 3. Cymysgwch friwgig y cig oen, y porc, yr afu a’r winwnsyn ynghyd. Ychwanegwch y cynhwysion sych a’u cymysgu’n dda.
 4. Er mwyn sicrhau eich bod yn fodlon ar y blas, gellwch ffrio gwerth llwy de o’r cymysgedd mewn padell tan ei fod wedi’i goginio, gan ei flasu a’i addasu, os bydd angen.
 5. Gan ddefnyddio ychydig o flawd plaen i’ch helpu, siapiwch y cymysgedd yn beli gweddol fawr, gan greu tua 8-10.
 6. Rhowch y peli yn y tun a baratowyd a gwasgaru’r winwnsyn a dafellwyd. Cymysgwch y finegr balsamig yn y stoc a’i arllwys i’r tun.
 7. Coginiwch am 15-20 munud.
 8. Tynnwch y ffagots o’r popty a’u gorchuddio â ffoil, cyn eu rhoi yn ôl yn y popty am 20 munud arall.
 9. Yn flasus wedi’u gweini gyda thatws stwnsh hufennog, pys stwnsh a grefi winwns.
Share This