facebook-pixel

Brechdan stêc wagyu Cig Eidion Cymru Llio Angharad a Nicky Batch gyda sglodion tenau a saws cwrw du

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 40 mun
 • Ar gyfer 1

Bydd angen

 • 1 stêc llygad yr asen Cig Eidion Cymru PGI
 • 2 sleisen o fara surdoes ffres
 • 2 daten goch neu datws cyffredin
 • 1 cwrw du, e.e. Mikkeller Chipotle Porter
 • 1 llwy fwrdd blawd plaen
 • 1 marchruddygl ffres
 • 2 lwy de miso gwyn
 • 2/3 ewin garlleg
 • 1 mêr asgwrn
 • 2 shibwnsyn banana
 • Menyn Cymreig hallt
 • 1 ciwb stoc llysiau
 • 1 caws Black Bomber Eryri
 • 1 pecyn dripin cig eidion wagyu Cymreig
 • 1 pecyn mozzarella
 • Halen Môn a phupur du

Dull

 1. Rhostiwch y garlleg (gan adael y plisgyn arno), y shibwns a’r mêr asgwrn gyda llond llwy fwrdd o’r dripin cig eidion wagyu. Rhowch yn y ffwrn am 20 munud ar 180°C / 160°C ffan / Nwy 4.
 2. Ar ôl 20 munud tynnwch yr hambwrdd allan o’r ffwrn a phlicio’r garlleg.
 3. I wneud y grefi, ychwanegwch lond llwy fwrdd o flawd a dwy lwy fwrdd o gwrw du. Gallwch chi ychwanegu rhagor o gwrw du wedyn os oes angen.
 4. Gwnewch yn siŵr fod y mêr wedi ei sgwpio allan o’r asgwrn. Ychwanegwch giwb stoc llysiau, 2 lwy de o fiso melys, a darn maint bawd o farchruddygl wedi ei ratio.
 5. Blaswch, ac ychwanegu ychydig yn rhagor o gwrw du os oes angen yn ogystal â phupur du. Tewychwch y grefi nes ei fod wedi haneru.
 6. Yn y cyfamser, torrwch y tatws yn julienne, toddwch fraster y cig eidion wagyu mewn padell a ffrio’r tatws tenau nes eu bod yn grenshllyd.
 7. Ychwanegwch bupur a halen at y stêc wagyu Cymreig, yna’i ffrio yn ganolig-waedlyd gyda menyn Cymreig.
 8. Tynnwch o’r badell i orffwys am 5 munud ac arllwys suddion y stêc i mewn gyda’r grefi.
 9. Gratiwch gaws Black Bomber Eryri a’i gymysgu â’r un faint o mozzarella wedi’i ratio. Toddwch y cyfan yn ysgafn mewn padell, dylai fod yn feddal ac fel llinyn.
 10. Sleisiwch ddau dalp mawr o fara surdoes lleol a thaenu menyn Cymreig da drosto.
 11. Sleisiwch y stêc, ac ychwanegu Halen Môn.
 12. Rhowch y sleisys stêc rhwng y bara surdoes, y sglodion tenau ar ei ben, yna’r caws wedi toddi a’r grefi. Os ydych chi eisiau pryd bras, helpwch eich hun i’r grefi. Os ydych chi eisiau pryd ysgafnach, rhowch lai o grefi.
Share This