facebook-pixel

Plât rhannu barbacoa Cig Eidion Cymru

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 4 awr
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 1.2 – 1.5kg brisged neu balfais Cig Eidion Cymru PGI, yn gyfan
 • ½ llwy de halen
 • ½ llwy de pupur ffres mâl
 • Olew i ffrio

Ar gyfer y saws:

 • 2 lwy fwrdd past chipotle
 • 500ml stoc cig eidion neu gwrw tywyll
 • 100ml finegr seidr afal
 • 2 leim, dim ond y sudd
 • 6 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u malu
 • 1½ llwy fwrdd cwmin mâl
 • 2 lwy de oregano sych
 • ½ llwy de clofs mâl

Ar gyfer y dip leim siarp:

 • 150ml crème fraiche neu hufen sur
 • 1 leim, sudd a chroen
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
 • 1 llwy fwrdd saws tsili melys

I weini:

 • Coriander wedi’i dorri
 • Bresych coch wedi’u piclo
 • Cwpanau letys bach
 • Tacos neu tortillas

Dull

 1. Rhowch holl gynhwysion y saws mewn powlen fawr a chwisgiwch yn ysgafn i gymysgu’n dda.
 2. Rhowch bupur a halen ar y cig eidion.
 3. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio fawr a, dros wres uchel, browniwch y cig yn dda ar bob arwyneb.
 4. Trosglwyddwch y cig i’r popty araf neu mewn dysgl gaserol ddofn ac arllwyswch gynhwysion y saws dros y cig.
 5. Coginiwch ar dymheredd isel yn y popty araf am 6-8 awr, neu 4 awr yn y popty ar 150˚C / 130˚C ffan / Nwy 2, nes bod y cig yn dyner iawn ac yn rhwygo’n hawdd.
 6. Tynnwch y cig allan o’r saws a, gan ddefnyddio ffyrc, rhwygwch y cig. Ychwanegwch rywfaint o’r saws neu’r cyfan at y cig wedi’i dorri’n fân a’i ddefnyddio i lenwi’r tacos neu’r cwpanau letys. Rhowch y dip leim siarp, bresych coch wedi’u piclo a’r coriander wedi’i dorri ar ei ben.
Share This