Asennau Gludiog o Gig Oen CymruMethod

Bwyd parti sydd yn berffaith i'w rannu ac sy'n defnyddio toriad anghyffredin.

  1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°c / Marc Nwy 4.
  2. Rhowch y brestiau mewn tun rhostio ac ychwanegu'r stoc a'r coed anis, cyn eu gorchuddio â ffoil a'u coginio am 1 awr a ½, hyd nes y byddant yn gymharol dyner.
  3. Tynnwch y brestiau o'r popty a'u gadael i oeri rywfaint. Yna, torrwch rhwng pob asgwrn i greu asennau. Rhowch y cig ar hambwrdd pobi a'i roi yn ôl yn y popty, gan godi'r gwres i 200°c / Marc Nwy 6, a'i goginio am tua 15 munud hyd nes y bydd y braster yn grimp. Tynnwch y cig o'r popty a'i roi ar ddarn o bapur pobi, cyn ei roi yn ôl ar yr hambwrdd pobi.
  4. Gwnewch y sglein trwy gyfuno'r holl gynhwysion ynghyd. Taenwch y sglein dros yr asennau â brwsh, cyn eu rhoi yn ôl yn y popty am 10 munud, gan eu troi unwaith i'w brwsio â'r sglein.
  5. Gweinwch gyda phinsiad o hadau sesame a naddion tsili (dewisol).

Recipe Information

Serves 10
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

2 frest o Gig Oen Cymru ar yr asgwrn

3 coeden anis

300ml o stoc llysiau


Ar gyfer y sglein

30ml o saws soi

1 llwy de o bowdr pum sbeis Tsieineaidd

1 llwy fwrdd o siwgr brown

15ml o fêl diferllyd

1 llwy fwrdd o saws tsili melys

Hadau sesame a naddion tsili fel addurn (dewisol)


Gwybodaeth am faeth