facebook-pixel

Byddwch yn rhan o chwyldro blas Cig Oen Cymru PGI

Ydy bywyd prysur yn amharu ar fywyd da?

Mae siopau tecawê a phrydau parod yn ddefnyddiol pan fo rhywun yn brysur, ond gallan nhw effeithio ar eich iechyd a’ch cyllideb. Felly beth am newid pethau ychydig?

O ran gwneud eich bwyd eich hun, ydy, mae cyw iâr yn hawdd, ond ydych chi wedi meddwl am gig oen? Does dim byd amheus yn ei gylch. Mae llawer mwy i’r hanfodyn bach ‘ma na saws mintys.

Mae coginio gyda Chig Oen Cymru yn gyflym ac yn hamddenol. Mae mor hyblyg ac yn ychwanegu llwyth o flas at eich prydau bwyd. A gorau oll, mae’n unigryw.

Wnewch chi ymuno â’r chwyldro blas?

Unigryw i Gymru. Arbenigwyr yn eu maes.

Dewch â chadair at fwrdd y cogydd.

Prydau tanbaid syml.

Cyngor bwyta iach gydol oes.

Yr amgylchedd. Y ffeithiau.

O ran gwneud eich bwyd eich hun, ydy, mae cyw iâr yn hawdd, ond ydych chi wedi meddwl am gig oen? Does dim byd amheus yn ei gylch. Mae llawer mwy i’r hanfodyn bach ‘ma na saws mintys.

Mae coginio gyda Chig Oen Cymru yn gyflym ac yn hamddenol. Mae mor hyblyg ac yn ychwanegu llwyth o flas at eich prydau bwyd. A gorau oll, mae’n unigryw.

Wnewch chi ymuno â’r chwyldro blas?

Ehangwch eich gorwelion…

Gwneud ymdrech fawr i greu argraff ar ffrindiau gyda rhywbeth unigryw? Cymerwch gip ar rai o’n hoff ryseitiau Cig Oen Cymru fan hyn. Mae llawer o’n ryseitiau’n mynd o’r oergell i swper mewn llai na 30 munud. Byddwch yn barod i gael eich canmol!

Chris ‘Flamebaster’ Roberts X Black Axe Mangal

Pwll tân. Sbeis. Eryri. Dyma Gig Oen Cymru, gydag agwedd. Mwynhewch ein fideos o’r adeg pan ymunodd ein ‘Cig-gennad’ preswyl, Chris Roberts â Lee Tiernan o Black Axe Mangal yn Llundain. Yn sicr roedd ‘na ddigon o wreichion.

Awyddus i ymuno â’n teulu?

Byddai’n wych gallu cadw mewn cysylltiad â chi. Ymunwch â’n teulu i dderbyn ryseitiau Cig Oen Cymru blasus gan rai o gogyddion gorau’r wlad, yn ogystal â chyfleoedd i gymryd rhan mewn cystadlaethau cyffrous sydd ond ar gael i aelodau Teulu Cig Oen Cymru.

 
Share This