Stroganoff Cig Eidion Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th January 2018

Bydd Angen

 • 450g o stêc Cig Eidion Cymru - syrlwyn neu ffiled, wedi'i dorri'n stribedi tenau
 • Olew
 • 25g o fenyn (dewisol)
 • 100g o fadarch botwm, wedi'u sleisio
 • 1 pupur melyn, heb yr hadau ac wedi' sleisio'n stribedi tenau
 • ½ llwy de o halen
 • 1 llwy de o bupur du bras
 • 1 nionyn - wedi'i sleisio'n denau
 • 3 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • Joch o win gwyn neu frandi (dewisol)
 • 300ml o stoc cig eidion
 • 1 llwy fwrdd o biwrî tomato
 • 1 llwy de o baprica
 • 1 llwy fwrdd o fwstard Dijon
 • 2 lwy fwrdd orlawn o crème fraiche
 • Persli wedi'i dorri a reis gwyn a gwyllt wedi coginio i weini

Dull

 1. Cynheswch ychydig o olew mewn padell a ffriwch y stribedi cig ar wres uchel am ychydig funudau i'w brownio, yna ychwanegwch joch o win gwyn neu frandi os dymunwch a choginiwch am funud arall. Tynnwch y cig o'r badell.
 2. Yn yr un badell, ychwanegwch ychydig o olew a menyn a ffriwch y nionyn, y garlleg, y madarch a'r pupur am ychydig funudau, yna ychwanegwch y mwstard, y pupur du, yr halen a'r paprica a throwch i gyfuno.
 3. Ychwanegwch y stoc a'r piwrî tomato a chodwch i'r berw.
 4. Ychwanegwch y cig i'r badell a'i gynhesu, yna ychwanegwch y crème fraiche. Codwch i'r berw a gweinwch gyda'r reis wedi coginio a llond llaw dda o bersli wedi'i dorri.

Gwybodaeth Rysáit


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.