Rendang Cig Eidion CymruMethod

Gallwch brynu pâst Rendang parod, neu roi cynnig ar wneud eich pâst eich hun. Mae'n hawdd iawn i'w wneud, a bydd gennych y rhan fwyaf o'r cynhwysion yn eich cwpwrdd storio yn barod!

  1. Gwnewch y pâst trwy roi'r holl gynhwysion mewn prosesydd bwyd a chymysgu'r cyfan i greu pâst llyfn.
  2. Tostiwch y cnau coco trwy eu gosod mewn padell ffrio sych a'u cynhesu, gan eu troi'n ddi-baid hyd nes y byddant yn troi'n lliw brown, euraid.
  3. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio fawr neu ddysgl caserol. Ychwanegwch y coed anis, y ffyn sinamon a'r clofau a'u gadael i ffrio am funud ar wres canolig.
  4. Ychwanegwch y pâst a'r dail leim kaffir at y badell a'u troi am rai munudau.
  5. Ychwanegwch y cig eidion, y llaeth cnau coco a'r dŵr at y cymysgedd a dewch ag ef i'r berw, cyn gostwng y gwres a'i goginio am 1½ - 2 awr.
  6. Ychwanegwch y siwgr, y sudd lemwn a 3 llwy fwrdd o'r cnau coco wedi'u tostio. Cymysgwch y cyfan cyn ei orchuddio â chaead a'i goginio am tua 30 munud. Ewch ati i'w droi bob hyn a hyn, a hynny hyd nes y bydd y cig yn dyner a'r pâst yn gymharol sych.
  7. Gweinir gyda phinsiad o'r cnau coco sy'n weddill. Pryd delfrydol i'w weini gyda reis wedi'i goginio, a salad tomato a choriander.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

800g o Gig Eidion Cymru i'w stiwio / frwysio, wedi'i ddeisio'n ddarnau mawr

1 llwy fwrdd o olew ar gyfer ffrio

4 deilen leim kaffir (sych)

2 coeden anis

2 ffon o sinamon

8 clof

1 tun o laeth cnau coco

Tua 200ml o ddŵr

Sudd un lemwn

1 llwy fwrdd o siwgr brown tywyll

4 llwy fwrdd o gnau coco wedi'u sychu


I wneud y pâst Randang

1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fras

2 tsili coch mawr, heb hadau, ac wedi'u torri

6 ewin garlleg, wedi'u torri

1 fodfedd o sinsir ffres wedi'i dorri

½ llwy de o sinsir mâl

1 llwy fwrdd o goriander mâl

1 llwy de o gwmin mâl

1 llwy de o bupur du mâl

½ llwy de o halen

1 llwy de o bâst lemwnwellt

Ychydig o ddŵr


Gwybodaeth am faeth