Golwythion Tandoori Cig Oen CymruMethod

Pryd perffaith i'w rannu yn yr haf – gallwch gynyddu'r cynhwysion yn gymesur ar gyfer barbeciw gyda ffrindiau!

  1. Mewn powlen fawr, cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y marinâd, gan eu troi'n dda. Ychwanegwch y golwythion a'u gorchuddio'n llwyr. Rhowch gaead arnynt a'u gadael yn yr oergell am 2 - 4 awr.
  2. Tynnwch y golwythion o'r oergell 30 munud cyn eu coginio.
  3. Paratowch y salad trwy gymysgu'r holl gynhwysion ynghyd a'u rhoi mewn powlen weini.
  4. I wneud y dip, cymysgwch yr holl gynhwysion ynghyd a'u rhoi mewn dysgl fechan.
  5. Gellir coginio'r golwythion yn y popty, eu grilio, neu eu ffrio mewn padell – yr opsiwn delfrydol fyddai eu coginio ar radell neu farbeciw.
  6. Er mwyn eu coginio, crafwch rywfaint o'r marinâd oddi ar y golwythion, rhowch ychydig o olew yn eich padell neu ar eich gradell, a choginiwch y golwythion am tua 5 - 6 munud ar bob ochr, yn dibynnu ar eu trwch a pha mor dyner yr ydych yn hoffi eich cig oen.
  7. Rhowch y golwythion i'r naill ochr am 5 munud, cyn eu gweini gyda'r salad, y dip a bara fflat wedi'i gynhesu.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

8 Golwyth Cig Oen Cymru (lwyn, ffolen neu gytledi)


Y marinâd

150g o iogwrt naturiol

4 ewin garlleg, wedi'u malu

2.5cm o sinsir ffres, wedi’i gratio

1 llwy fwrdd o baprica

1 llwy fwrdd o gwmin mâl

2 lwy de o garam masala

1 llwy de o bowdr tsili mwyn

1 lemwn, y croen a'r sudd (cadwch y croen ar gyfer y salad)


Salad Tomato

2 domato mawr – wedi'u deisio'n fân

½ ciwcymbr, wedi'i ddeisio'n fân

1 winwnsyn coch, wedi'i ddeisio'n fân

Llond dwrn o fintys wedi'i dorri'n fân

Croen lemwn


Dip Iogwrt

Carton bach o iogwrt naturiol

Llond dwrn o fintys wedi'i dorri'n fân

1 leim,croen a sudd ½ leim

1 llwy fwrdd o saws tsili melys


Gwybodaeth am faeth