Ffagots Cig Oen CymruMethod

1.Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C/Marc Nwy 4.

2.Rhowch ychydig o olew mewn tun rhostio neu ddysgl dal gwres.

3.Cymysgwch friwgig y cig oen, y porc, yr afu a'r winwnsyn ynghyd. Ychwanegwch y cynhwysion sych a'u cymysgu'n dda.

4.Er mwyn sicrhau eich bod yn fodlon ar y blas, gellwch ffrio gwerth llwy de o'r cymysgedd mewn padell tan ei fod wedi'i goginio, gan ei flasu a'i addasu, os bydd angen.

5.Gan ddefnyddio ychydig o flawd plaen i'ch helpu, siapiwch y cymysgedd yn beli gweddol fawr, gan greu tua 8-10.

6.Rhowch y peli yn y tun a baratowyd a gwasgaru'r winwnsyn a dafellwyd. Cymysgwch y finegr balsamig yn y stoc a'i arllwys i'r tun.

7.Coginiwch am 15-20 munud.

8.Tynnwch y ffagots o'r popty a'u gorchuddio â ffoil, cyn eu rhoi yn ôl yn y popty am 20 munud arall.

9.Yn flasus wedi'u gweini gyda thatws stwnsh hufennog, pys stwnsh a grefi winwns.

Recipe Information

Serves 5
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

400g o friwgig Cig Oen Cymru heb lawer o fraster

250g o friwgig porc heb lawer o fraster

250g o afu Cig Oen Cymru (wedi'i falu neu ei guro mewn prosesydd bwyd)

1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fân

170g o gymysgedd stwffin saets a winwns

Pupur du

½ llwy de o fês mâl

½ llwy de o saets mâl

Blawd i siapio

1 winwnsyn, wedi'i dafellu

1 llwy fwrdd o finegr balsamig

50ml o ddŵr neu stoc llysiau


Gwybodaeth am faeth