facebook-pixel

Cyri Cig Oen Cymru a sbigoglys gan Cooking with Zainab

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 1 awr 15 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 750g ysgwydd Cig Oen Cymru PGI, wedi’i thorri’n giwbiau mân
 • 4 llwy fwrdd olew llysiau
 • 1½ llwy fwrdd menyn heb halen
 • 750g sbigoglys bach
 • 2 winwnsyn gwyn mawr, wedi’u sleisio’n denau
 • 1 llwy fwrdd sinsir, wedi’i finsio/past
 • 1½ llwy fwrdd garlleg, wedi’i finsio/past
 • 1 tomato mawr, wedi’i dorri’n giwbiau mân
 • 1-3 tsili gwyrdd (at eich dant)
 • Bwnsiad bach o goriander, wedi’i dorri’n fras
 • 2 lwy fwrdd dil ffres, wedi’i dorri’n fras
 • 1 llwy fwrdd mintys ffres, wedi’i dorri’n fras
 • 3 llwy fwrdd crème fraîche/iogwrt Groegaidd braster llawn

Sbeisys cyfan:

 • 1½ llwy de hadau cwmin
 • 1 llwy de hadau coriander
 • 1 ffon sinamon fach
 • 1 coeden anis
 • 1 cardamom du

Sbeisys powdr:

 • 2 lwy de powdr cwmin
 • 1½ llwy de powdr coriander
 • 1 llwy de pupur du
 • 1-2 llwy de powdr tsili coch
 • 1-2 llwy de haenau tsili coch (dewisol)
 • 2 lwy de halen
 • ½ llwy de tyrmerig
 • ¼ llwy de garam masala

Dull

 1. Dechreuwch trwy doddi’r menyn a’r olew gyda’i gilydd, ychwanegwch y sbeisys cyfan a gadewch iddyn nhw boeri a phopio am funud cyn ychwanegu’r winwns, y sinsir a’r garlleg.
 2. Cymysgwch y cyfan am 10-15 munud neu nes bod y winwns wedi meddalu’n braf.
 3. Ychwanegwch y cig oen, ynghyd â’r holl sbeisys powdr, a throi’r cyfan yn dda am 3-4 munud.
 4. Nawr ychwanegwch y tomato wedi’i dorri a chymysgu’r cyfan eto am 3-4 munud.
 5. Cyn y gallwn ychwanegu’r sbigoglys at y cig oen, mae angen i ni ei ferwi am 2 funud. Ar ôl gwneud hynny, draeniwch ef yn dda a’i ychwanegu at y cyri cig oen, ynghyd â’r tsilis gwyrdd a’r perlysiau ffres: coriander, dil a mintys.
 6. Cymysgwch bopeth yn dda iawn. Dylai fod tipyn o hylif yn eich cyri o’r sbigoglys, ond os yw’n edrych ychydig yn sych, ychwanegwch gwpanaid o ddŵr neu fwy, os oes angen.
 7. Yna rhowch y caead arno, trowch y gwres i lawr mor isel â phosibl, a gadewch iddo goginio’n araf am 45 munud neu nes bod y cig oen yn frau. Os ydych chi’n brin o amser, gallwch ddefnyddio sosban bwysedd!
 8. I orffen, cymysgwch ychydig o crème fraîche neu iogwrt Groegaidd i mewn iddo. I’w fwynhau orau gyda bara naan fflwfflyd cynnes neu reis basmati.

 

Share This