Cig Eidion Cymru KatsuMethod

  1. I wneud y saws: cynheswch yr olew mewn padell a ffrio'r winwnsyn am rai munudau tan y bydd yn meddalu ac yn dechrau newid ei liw. Ychwanegwch y garlleg a'r sinsir a'u coginio am rai munudau.
  2. Ychwanegwch y powdr cyrri a'r blawd a'u cymysgu am funud. Yn araf, ychwanegwch y stoc, gan droi'r gymysgedd yn ddi-baid er mwyn osgoi lympiau.
  3. Ychwanegwch y mêl a'r saws soi. Dewch â'r cymysgedd i'r berw a'i adael i fudferwi am 10 munud. Efallai y bydd angen i chi ychwanegu rhagor o ddŵr os bydd y cymysgedd yn eithaf trwchus.
  4. Os ydych am gael saws llyfn, defnyddiwch flendiwr.
  5. Cymerwch y stêcs allan o’r oergell 20 munud cyn coginio.
  6. Rhowch y blawd, yr wy a'r briwsion bara mewn tair powlen neu blât bas gwahanol.
  7. Dipiwch y stêcs eidion yn y blawd, yna yn yr wy, ac yn olaf yn y briwsion bara, gan sicrhau eu bod wedi'u gorchuddio i gyd.I'w coginio, cynheswch yr olew ychydig mewn padell ffrio a choginio'r stêcs eidion ar wres isel-canolig – tua 4-5 munud ar bob ochr. Gorffwyswch am 5 munud cyn ei sleisio.
  8. I'w coginio, cynheswch yr olew ychydig mewn padell ffrio a choginio'r stêcs eidion ar wres isel-canolig – tua 4-5 munud ar bob ochr. Gorffwyswch am 5 munud cyn ei sleisio.

Gweinwch y cig gyda reis gludiog a'r saws cyrri katsu blasus, ynghyd â salad crensiog neu golslo hyfryd.

Recipe Information

Serves 4
Calories 0 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

4 stecen Cig Eidion Cymru wedi’i sleisio yn denau

75g o flawd plaen wedi'i flasuso

1 wy mawr – wedi'i guro

75g o friwsion bara panko (neu gallwch wneud eich briwsion bara eich hun)

25g o friwsion bara euraid

Olew ar gyfer ffrio bas

Am y saws

1 llwy de o olew llysiau

1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fân

2.5cm o wreiddyn sinsir ffres , wedi'i gratio

2 ewin garlleg, wedi'u malu

1 llwy fwrdd o bowdr cyrri cymedrol ei sbeis

2 lwy fwrdd o flawd plaen

250ml o stoc cyw iâr

1 llwy fwrdd o saws soi

1 llwy fwrdd o fêl


Gwybodaeth am faeth