facebook-pixel

Byrgyrs Cig Oen Cymru gyda thomen o gaws pob

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 450g briwgig Cig Oen Cymru PGI heb lawer o fraster
 • Pupur a halen
 • 1 winwnsyn bach, wedi’i dorri’n fân
 • 2 lwy de mwstard Seisnig

Ar gyfer y caws pob:

 • 2 lwy de mwstard Seisnig
 • 100g caws Cheddar aeddfed, wedi’i ratio
 • 2-3 llwy fwrdd cwrw

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 1242 KJ
 • Calorïau: 298 kcals
 • Braster: 18 g
 • Sy’n dirlenwi: 9.4 g
 • Halen: 1.8 g
 • Haearn: 2 mg

Dull

 1. Rhowch y briwgig oen, pupur a halen, y winwnsyn a’r mwstard mewn powlen fawr. Cymysgwch y cyfan yn drylwyr.
 2. Rhannwch y gymysgedd a’i siapio’n bedwar byrger. Rhowch ffoil ym mhadell y gril, a choginiwch y byrgers am ryw 12 munud tan eu bod yn frown euraidd ac wedi’u coginio’n drylwyr.
 3. Gwnewch y caws pob trwy gymysgu’r mwstard, y caws a’r cwrw.
 4. Rhyw funud neu ddau cyn gorffen coginio, rhowch y caws pob ar ben pob byrger a’i adael i doddi’n hyfryd. Casglwch unrhyw sudd ar waelod y gril a’i dywallt dros y byrgyrs.
 5. Gweinwch gyda sglodion trwchus a salad tymhorol neu golslo.
Share This