facebook-pixel

Hwyl ar y fferm

Maw 26, 2020

Gyda’r plant bellach adref o’r ysgol yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn, bydd eu diddanu tra’n parhau â’u haddysgu o yn aruthrol o bwysig. Beth bynnag yw eu hoedran, gall coginio gynnig cymaint i bob plentyn o sgiliau mewn mathemateg a darllen yn ogystal â sgiliau bywyd gwerthfawr.

Mae gennym ystod eang o syniadau am ryseitiau i’w coginio gyda’ch plant er mwyn helpu i gynyddu eu hyder yn y gegin a’u cael i fwynhau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

Ac ar ôl iddyn nhw orffen coginio, rhannwch eu campwaith gyda ni trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Pan nad ydyn nhw yn y gegin mae gennym ni hefyd nifer o weithgareddau hwyliog ar eu cyfer, pob un yn canolbwyntio ar ddysgu am ffermio yng Nghymru ac o ble mae ein bwyd yn tarddu. Cymerwch gip ar y dolenni isod lle rydyn ni wedi rhannu ein gweithgareddau i ddarparu ar gyfer plant 4-7 oed a phlant 8-11 oed fel y gall plant o bob oed fwynhau dysgu am fywyd ar fferm. O groeseiriau a chwileiriau i straeon addysgol, mae oriau o hwyl a dysgu i’w cael gyda’r ffermwr Siôn, ei gi defaid Meg a’u ffrindiau oll.

Felly peidiwch ag oedi. Lawrlwythwch ac argraffwch rhai gweithgareddau hwyl i’ch plant eu mwynhau heddiw!

Plant 4-7 –

Gweithgaredd 1: Cyfri’r anifeiliaid

Gweithgaredd 2: Cyfri’r anifeiliaid 2

Gweithgaredd 3: Lliwio i mewn

Gweithgaredd 4: Lliwio i mewn 2

Gweithgaredd 5: Beth yw’r gwahaniaeth?

Gweithgaredd 6: Llythrennau ar goll

Gweithgaredd 7: O ble mae cig yn dod?

Gweithgaredd 8: Chwilair

Gweithgaredd 9: Tynnu llun

Gweithgaredd 10: Mwgwd dafad

Gweithgaredd 11: Drysfa

Gweithgaredd 12: Drysfa 2

Gweithgaredd 13: Dot i ddot

Gweithgaredd 14: Beth sy’n perthyn?

Gweithgaredd 15: Tynnu llun o Meg y ci

Gweithgaredd 16: Tynnu llun o’r bwyd

Plant 8-11 –

Gweithgaredd 1: Ble mae defaid a gwartheg yn byw?

Gweithgaredd 2: Chwilair

Gweithgaredd 3: Pa ddau sy’n union yr un fath?

Gweithgaredd 4: Beth sy’n gwneud cig coch mor arbennig?

Gweithgaredd 5: Beth mae’n olygu?

Gweithgaredd 6: Sudoku a chwilair

Gweithgaredd 7: Beth yw’r gwahaniaeth?

Gweithgaredd 8: Stori – Blwyddyn ffarmwr Cymreig

Gweithgaredd 9: Porc a bacwn!

Gweithgaredd 10: Beth sy’n perthyn?

Gweithgaredd 11: Torri a gludo

Gweithgaredd 12: Amser am jôc!

Gweithgaredd 13: Stori – Diet cytbwys

Gweithgaredd 14: Lliwio i mewn

Gweithgaredd 15: Lliwio i mewn 2

Share This