facebook-pixel

Coes Cig Oen Cymru gyfan gyda rhosmari a gellyg mewn seidr gellyg

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 1 awr 50 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 1 goes Cig Oen Cymru PGI, sydd tua 1.5kg
 • 4 taten maint canolig, wedi’u pilio a’u sleisio
 • 1 winwnsyn mawr, wedi’i sleisio
 • 1 sbrigyn mawr o rosmari ffres, wedi’i dorri
 • Halen a phupur du
 • 2 ellygen, wedi’u sleisio
 • 300ml o seidr gellyg
 • 150ml o stoc cig oen

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2559 KJ
 • Calorïau: 613 kcals
 • Braster: 31 g
 • Sy’n dirlenwi: 13.4 g
 • Halen: 1.3 g
 • Haearn: 4.5 mg

Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C / 160°C ffan / Nwy 4.
 2. Mewn powlen rhowch y sleisys o datws, winwnsyn, rhosmari a halen a phupur, gan gymysgu’r cyfan.
 3. Rhowch y cynhwysion ar waelod padell neu ddysgl rostio fawr (ac sy’n ddigon mawr i’r goes gyfan). Ychwanegwch y sleisys o ellyg a’u rhoi rhwng y tatws.
 4. Pwyswch y goes a chyfrifwch yr amser coginio: wedi’i rostio’n weddol – 25 munud am bob 450g/500g a 25 munud ychwanegol, wedi’i rostio’n dda – 30 munud am bob 450g/500g a 30 munud ychwanegol.
 5. Rhowch y goes ar ben y tatws, arllwyswch y seidr drosti a rhowch y stoc yn y ddysgl.
 6. Gorchuddiwch â ffoil a choginiwch am hanner yr amser gyda’r ffoil a gweddill yr amser heb y ffoil.
 7. Gweinwch gyda llysiau tymhorol wedi’u stemio.
Share This