facebook-pixel

Pwy sydd wedi cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth brechdan stêc eleni?

Hyd 25, 2021

Ar ôl derbyn pentwr o gynigion tanllyd a thipyn o gnoi cil wrth feirniadu gan yr enwog Chris ‘Flamebaster’ Roberts, rydyn ni’n falch iawn o ddatgelu enillwyr Brechdan i’r Brenin eleni.

Gyda mwy o gategorïau a mwy o wobrau ar gael, mae wedi bod yn gystadleuaeth fwy a mwy swmpus nag erioed! Mae’r ceisiadau wedi bod yn anhygoel, sy’n profi y gallwch chi fod yn greadigol iawn gyda Chig Eidion Cymru blasus.

Felly pwy wnaeth dynnu dŵr i ddannedd Chris eleni…?

 

Cystadleuaeth y plant (Gwobr: offer coginio gwerth £150)

Enillydd: Mari Davies

‘Stêc Cig Eidion Cymru gyda pesto pistasio cartref, letys, tomatos, halloumi wedi’i ddiferu â mêl lleol mewn bynsen brioche wedi’i thostio.’

 

Cynnig anarferol (Gwobr: taleb hamper £150 y Clwb Cigyddion)

Enillydd: Batchout, sef Nicky Batchelor

‘Stêc syrlwyn Cig Eidion Cymru gyda saws XO, bresychen hisbi cartref wedi’i phiclo mewn szechuan, melynwy wedi’i halltu mewn tamari, garlleg, sake a mêl, mayonnaise Japaneaidd, sesame du a sialóts crensiog mewn bynsen reis swshi wedi’i gradellu.’

 

Y defnydd gorau o gynnyrch Cymreig (Gwobr: hamper bwyd a diod o Gymru gwerth £150)

Enillydd: Twm Griff

‘Stêc syrlwyn Cig Eidion Cymru gyda chig moch streipiog crensiog a saws bourbon llus wedi’i lapio mewn crempogau marchruddygl.’

 

Cynnig Barbeciw (Gwobr: taleb hamper £150 y Clwb Cigyddion)

Enillydd: Oliver Boow

‘Stêc llygad yr asen Cig Eidion Cymru gyda chyw iâr dŵr hallt mewn llaeth enwyn mewn bara cartref.’

 

Y fideo gorau (Gwobr: taleb hamper £150 y Clwb Cigyddion)

Enillydd: Diane Radford a’i merch Matilda

‘Brechdan stêc Cig Eidion Cymru mewn focaccia ag wy a garlleg.’

 

A’n prif enillydd, sy’n ennill y cyfle unigryw i Chris ‘Flamebaster’ Roberts goginio gwledd yn ei gartref a barbeciw / Pwll Tân yw…

Prif enillydd: Tân y Ddraig, sef Iestyn Parry

‘Stêc syrlwyn Cig Eidion Cymru wedi’i socian mewn rým gyda cheddar marchruddygl a phersli, gwymon sych mewn ciabatta wedi’i dostio.’

 

Ffiw! Am griw! Llongyfarchiadau i’n holl enillwyr a diolch i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth Brechdan i’r Brenin 2.

Cadwch lygad am gystadlaethau eraill ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol Cig Oen a Chig Eidion Cymru a hefyd ar e-bost trwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr Teulu Cig Oen Cymru.

Share This