facebook-pixel

Hyblyg a blasus – mae Cig Oen Cymru PGI yn wych i bobl sy’n dwlu ar fwyd

Cogydd proffesiynol, connoisseur cegin cartref – neu wrth eich bodd yn bwyta’n dda? Mae Cig Oen Cymru PGI yn gynhwysyn gwych ar gyfer pob math o ryseitiau – o rai anturus a heriol, i rai syml a chyflym.

Mae Cig Oen Cymru yn arbennig. Mae’n ffrwyth llafur cyfrinachau cenedlaethau o hwsmonaeth, a, gellir dadlau, amodau magu cig oen gorau’r byd. Ac ydych chi’n gwybod beth mae hyn yn ei olygu? Blasau anhygoel a gwead eithriadol.

Mae Cig Oen Cymru yn ffefryn ymhlith cogyddion oherwydd ei hyblygrwydd, ac mae’n addas ar gyfer amrywiaeth eang o fwydydd a dulliau coginio. Mae’n cynnig cymaint o amrywiaeth o ran prydau ochr a pharu gwin.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Dewch i gwrdd â’n Cig-genhadon a hyrwyddwyr eraill Cig Oen Cymru – ac wrth gwrs – ceisiwch goginio gydag ychydig ohono eich hun!

Dewch â chadair at fwrdd y cogydd.

Prydau tanbaid syml.

Cyngor bwyta iach gydol oes.

Yr amgylchedd. Y ffeithiau.

Mae Cig Oen Cymru yn arbennig. Mae’n ffrwyth llafur cyfrinachau cenedlaethau o hwsmonaeth, a, gellir dadlau, amodau magu cig oen gorau’r byd. Ac ydych chi’n gwybod beth mae hyn yn ei olygu? Blasau anhygoel a gwead eithriadol.

Mae Cig Oen Cymru yn ffefryn ymhlith cogyddion oherwydd ei hyblygrwydd, ac mae’n addas ar gyfer amrywiaeth eang o fwydydd a dulliau coginio. Mae’n cynnig cymaint o amrywiaeth o ran prydau ochr a pharu gwin.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Dewch i gwrdd â’n Cig-genhadon a hyrwyddwyr eraill Cig Oen Cymru – ac wrth gwrs – ceisiwch goginio gydag ychydig ohono eich hun!

Darganfyddwch flasau newydd…

Cymerwch gip ar rai o’n hoff ryseitiau Cig Oen Cymru fan hyn. O brydau rhost traddodiadol i ddanteithion hyfryd at gyfer parti swper – mae rhywbeth at ddant pawb.

Angen rhagor o ysbrydoliaeth?

Gwyliwch ein fideos rysáit bachog fan hyn. Maen nhw’n hawdd eu dilyn ac yn dangos i chi pa mor hyblyg yw Cig Oen Cymru.

Awyddus i ymuno â’n teulu?

Byddai’n wych gallu cadw mewn cysylltiad â chi. Ymunwch â’n teulu i dderbyn ryseitiau Cig Oen Cymru blasus gan rai o gogyddion gorau’r wlad, yn ogystal â chyfleoedd i gymryd rhan mewn cystadlaethau cyffrous sydd ond ar gael i aelodau Teulu Cig Oen Cymru.

Share This