Rhannwch y dudalen hon

Thursday 1st August 2019

Calan Oen Hapus!

#

Fel mae nifer o’n cefnogwyr ni’n gwybod erbyn hyn, 1 Awst yw Calan Oen, y diwrnod sy’n nodi dechrau’r tymor swyddogol ar gyfer y Cig Oen Cymru PGI gorau.

Mae’n hawdd anghofio bwyta’n dymhorol weithiau, ond dyma’r adeg o’r flwyddyn pan mae’r mwyaf o Gig Oen Cymru ar gael, felly dyma’r amser delfrydol i wledda ar ein cig oen gorau a mwyaf ffres.

Er mwyn rhoi’r cychwyn gorau i ddathliadau Calan Oen eleni rydyn ni wedi bod yn brysur yn creu cyfres newydd o fideos o ryseitiau blasus er mwyn eich ysbrydoli chi yn y gegin. Cofiwch eu gwylio nhw i gyd yn ystod y misoedd nesaf, ond yn y cyfamser dyma’r tair gyntaf i dynnu dŵr o’r dannedd…

Blogs

Fel mae nifer o’n cefnogwyr ni’n gwybod erbyn hyn, 1 Awst yw Calan Oen..
Mae’r amser wedi cyrraedd unwaith eto eleni i oreuon y byd amaeth lanio yn Llanfair-ym-Muallt i ddathlu pinacl amaethyddiaeth Prydain, onid yw amser yn hedfan?
Mae tymor y gwyliau wedi hen ddechrau, a bydd nifer ohonon ni’n heidio i ddigwyddiadau ledled y wlad yn gobeithio am brofiad bythgofiadwy – ac am dywydd braf!
Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.