Rhannwch y dudalen hon

Thursday 1st August 2019

Calan Oen Hapus!

#

Fel mae nifer o’n cefnogwyr ni’n gwybod erbyn hyn, 1 Awst yw Calan Oen, y diwrnod sy’n nodi dechrau’r tymor swyddogol ar gyfer y Cig Oen Cymru PGI gorau.

Mae’n hawdd anghofio bwyta’n dymhorol weithiau, ond dyma’r adeg o’r flwyddyn pan mae’r mwyaf o Gig Oen Cymru ar gael, felly dyma’r amser delfrydol i wledda ar ein cig oen gorau a mwyaf ffres.

Er mwyn rhoi’r cychwyn gorau i ddathliadau Calan Oen eleni rydyn ni wedi bod yn brysur yn creu cyfres newydd o fideos o ryseitiau blasus er mwyn eich ysbrydoli chi yn y gegin. Cofiwch eu gwylio nhw i gyd yn ystod y misoedd nesaf, ond yn y cyfamser dyma’r tair gyntaf i dynnu dŵr o’r dannedd…

Blogs

Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.
Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...