Biryani Cig Oen CymruMethod

 1. Rhowch y sbeis tikka mewn dysgl. Rhowch y ciwbiau cig oen ynddo a'i gymysgu'n drwyadl. Gorchuddiwch y cig a'i adael i farinadu nes byddwch yn barod.
 2. Mewn padell fawr twymwch yr olew, ychwanegwch y garlleg a'r winwns, a'u coginio nes byddant yn feddal. Ychwanegwch y powdr cyri a gorchuddio'r cynhwysion i gyd.
 3. Coginiwch y sbeis am 1-2 munud. Ychwanegwch y llysiau, y tomatos tun a'r siytni mango.
 4. Dewch â'r cyfan i'r berw a'i fudferwi gyda chaead arno am oddeutu 5 munud nes bo'r blasau i gyd wedi cyfuno a'r llysiau'n frau. (Ychwanegwch sblash o ddwˆr os bydd y saws yn mynd yn rhy drwchus).
 5. Twymwch y gril a choginio'r ciwbiau cig oen ar badell gril wedi'i leinio â ffoil am 10-12 munud nes bo'n dechrau brownio ac wedi'i goginio drwyddo. Rhowch y reis wedi'i goginio'n barod ar ben y cyri llysiau, ond peidiwch â'i droi. Rhowch y ciwbiau cig oen tikka ar ben y reis, rhowch y caead yn ôl a rhoi 5 munud i bopeth gynhesu.
 6. Taenwch gnau almon wedi'u tostio a choriander ffres wedi'i dorri'n fân dros y bwyd a'i weini mewn llwyeidiau mawr gan sicrhau bod pawb yn cael y cyri llysiau, y reis a'r ciwbiau tikka!

Recipe Information

Serves 4
Calories 495 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) ciwbiau coch bychain o ffiled gwddf, coes neu ysgwydd oen Cymru
 • 15ml (1 llwy fwrdd) cymysgedd sbeis tikka neu bowdr cyri canolig
 • 2 baced o reis wedi'i goginio'n barod (tua 250g ymhob paced)
 • 25g (1oz) cnau almon wedi'u tostio
 • coriander ffres wedi'i dorri'n fân
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew
 • 1 ewin garlleg, wedi'i wasgu
 • 1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fras
 • 15ml (1 llwy fwrdd) powdr cyri canolig
 • 450g (1lb) detholiad o lysiau parod o blith y canlynol: ffa gwyrdd, tomatos, blodfresych, pupurau, india corn, pannas, moron, brocoli
 • 400g yn fras tun o domatos wedi'u torri'n ddarnau
 • 30ml (2 lwy fwrdd) siytni mango

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 495 kcal
 • Egni 2082kJ
 • Braster 18.0g
 • Braster Dirlawn 5.0g
 • Halen 0.8g
 • Haearn 6.44mg
 • 5-y-dydd 4