Beth sy'n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig?

Mae ffermwyr Cymru'n credu taw dim ond y gorau wnaiff y tro – y borfa frasaf, y cŵn defaid mwyaf deallus a chyfrinachau bugeilio a drosglwyddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid yw'n syndod iddo ennill statws PGI, y nod prin sy'n gwarantu eich bod yn prynu cynnyrch o'r ansawdd gorau oll.

Ryseitiau

Ryseitiau