Cig Eidion Cymru rhost gyda chrwst grawn pupur a pherlysiau

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 1 awr 5 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 1kg Ochr Orau Cig Eidion Cymru PGI (neu ddarn Syrlwyn wedi ei rolio)
 • 12g grawn pupur du neu rai cymysg
 • 20g mwstard Dijon
 • 20ml olew hadau rêp
 • 3g teim ffres
 • 3 winwnsyn coch bychan
 • 1 ciwb stoc cig eidion
 • 300ml dŵr berw
 • Halen môr

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 1862 KJ
 • Calorïau: 445 kcals
 • Braster: 23.7 g
 • Sy’n dirlenwi: 8.5 g
 • Halen: 0.64 g
 • Protein: 23.8 g
 • Ffeibr: 0.8 g
 • Carbohydradau: 2.3 g
 • Sy’n siwgro: 1.4 g

Dull

 1. Rhagdwymo’r popty i 220°C / 200°C ffan / Nwy 7. Mae’r amser coginio wedi’i seilio ar 1kg o gig. Mae’r amser coginio wedi’i seilio ar 1kg o gig.
 2. Malwch y grawn pupur mewn mortar a phestl a torrwch y teim yn fân.
 3. Cymysgu’r grawn pupur, mwstard, olew hadau rêp a’r teim mewn powlen, ac ychwanegu halen môr.
 4. Rhoi’r cig eidion mewn tun a thaenu’r gymysgedd grawn pupur drosto.
 5. Plicio a chwarteru’r winwns a’u gosod o gwmpas y cig eidion.
 6. Rhostio’r cig eidion yn y popty am 20 munud.
 7. Yn y cyfamser, toddi’r ciwb stoc yn y dŵr berw.
 8. Tynnu’r cig rhost allan o’r popty, tynnu’r winwns allan a’u rhoi o’r neilltu.
 9. Troi’r tymheredd i lawr i 170°C / 150°C ffan / Nwy 3.
 10. Arllwys y stoc o gwmpas y cig rhost.
 11. Gosod ffoil yn llac dros y cig eidion.
 12. Ei rostio yn y popty am 45 munud am gig rhost canolig/wedi ei goginio’n dda.
 13. Ei goginio’n hirach am gig eidion wedi ei wneud yn well.
 14. Gorchuddio’r cig eidion a’i adael i orffwys am 20 munud.
 15. Aildwymo’r winwns yn y ffwrm am 5 munud a’u gweini.
 16. Defnyddio’r suddion coginio i wneud grefi os hoffech chi.
Share This