Sgiwerau Stêc Cig Eidion Cymru gyda Saws Chimichurri

Rhannwch y dudalen hon

Thursday 14th May 2020

Bydd Angen

Ar gyfer y sgiwerau:

4 x 200g stêc syrlwyn Cig Eidion Cymru, wedi eu torri’n giwbiau 2cm

150g madarch bychain cyfan

200g tatws bychain wedi eu coginio, a’u torri’n hanner

1 pupur coch, wedi ei dorri’n ddarnau 2cm

1 pupur oren, wedi ei dorri’n ddarnau 2cm


Ar gyfer y marinâd:

100ml olew olewydd

2 lwy fwrdd saws soi

2 lwy fwrdd saws Worcestershire

2 lwy fwrdd mwstard Dijon

2 lwy fwrdd sudd lemon ffres

1 llwy de rhosmari ffres, wedi ei dorri’n fân

1/2 llwy de pupur du


Ar gyfer y Chimichurri:

30g persli, wedi ei dorri’n fân

2 ewin garlleg, wedi eu torri’n fân iawn

2 lwy de oregano, wedi ei dorri’n fân

1/2 llwy de haenau tsili coch

1/2 llwy de haenau halen môr

30g finegr gwin coch

120g olew olewydd pur iawn

Dull

Mewn powlen fawr, chwisgio cynhwysion y marinâd

Ychwanegu’r stêcs Cig Eidion Cymru a’r tatws bychain i’r marinâd yn y bowlen a chymysgu’n dda tan fod popeth wedi ei orchuddio. Ei adael i fwydo am 30 munud i awr

Rhagdwymo’r gril i dymheredd uchel neu, os yn defnyddio barbeciw, ei oleuo a’i adael i dwymo tan fod y glo yn eirias

Paratoi’r sgiwerau trwy osod pupur coch, pupur melyn, stêc, tatws newydd a madarch am yn ail. Ailadrodd a pharhau’r broses nes bod yr holl gynhwysion wedi cael eu defnyddio

I wneud y gymysgedd chimichurri, cymysgu’r holl gynhwysion, heblaw am yr olew olewydd

Unwaith i bopeth gymysgu, chwisgio’r olew olewydd i mewn yn araf

Unwaith i’r gril neu’r barbeciw gyrraedd y tymheredd cywir, rhoi’r sgiwerau ar y tân, a’u coginio am 4-5 munud ar bob ochr

Unwaith i’r sgiwerau goginio, arllwys y saws chimichurri drostyn nhw a’u gweini gyda bara croyw wedi grilio

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.