Sgiwerau stêc Cig Eidion Cymru gyda saws chimichurri

 • Amser paratoi 40 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 4 x 200g stêc syrlwyn Cig Eidion Cymru PGI, wedi eu torri’n giwbiau 2cm
 • 150g madarch bychain cyfan
 • 200g tatws bychain wedi eu coginio, a’u torri’n hanner
 • 1 pupur coch, wedi ei dorri’n ddarnau 2cm
 • 1 pupur oren, wedi ei dorri’n ddarnau 2cm

Ar gyfer y marinade:

 • 100ml olew olewydd
 • 2 lwy fwrdd o saws soi
 • 2 lwy fwrdd o saws Worcestershire
 • 2 lwy fwrdd o fwstard Dijon
 • 2 lwy fwrdd o sudd lemon ffres
 • 1 llwy de o rosmari ffres, wedi ei dorri’n fân
 • ½ llwy de o bupur du

Ar gyfer y chimichurri:

 • 30g persli, wedi ei dorri’n fân
 • 2 ewin garlleg, wedi eu torri’n fân iawn
 • 2 lwy de o oregano, wedi ei dorri’n fân
 • ½ llwy de o haenau tsili coch
 • ½ llwy de o haenau halen môr
 • 30g finegr gwin coch
 • 120g olew olewydd pur iawn

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2550 KJ
 • Calorïau: 611 kcals
 • Braster: 38 g
 • Sy’n dirlenwi: 8.1 g
 • Halen: 2.8 g
 • Protein: 51 g
 • Ffeibr: 3.3 g
 • Carbohydradau: 15 g
 • Sy’n siwgro: 7.7 g

Dull

 1. Mewn powlen fawr, chwisgio cynhwysion y marinâd.
 2. Ychwanegu’r stêcs a’r tatws bychain i’r marinâd yn y bowlen a chymysgu’n dda tan fod popeth wedi ei orchuddio. Ei adael i fwydo am 30 munud i awr.
 3. Rhagdwymo’r gril i dymheredd uchel neu, os yn defnyddio barbeciw, ei oleuo a’i adael i dwymo tan fod y glo yn eirias.
 4. Paratoi’r sgiwerau trwy osod pupur coch, pupur melyn, stêc, tatws newydd a madarch am yn ail. Ailadrodd a pharhau’r broses nes bod yr holl gynhwysion wedi cael eu defnyddio.
 5. I wneud y gymysgedd chimichurri, cymysgu’r holl gynhwysion, heblaw am yr olew olewydd. Unwaith i bopeth gymysgu, chwisgio’r olew olewydd i mewn yn araf.
 6. Unwaith i’r gril neu’r barbeciw gyrraedd y tymheredd cywir, rhoi’r sgiwerau ar y tân, a’u coginio am 4-5 munud ar bob ochr.
 7. Unwaith i’r sgiwerau goginio, arllwys y saws chimichurri drostyn nhw a’u gweini gyda bara croyw wedi grilio.
Share This