Fajitas Cig Eidion Cymru gyda Dip Iogwrt Siarp

Rhannwch y dudalen hon

Thursday 14th May 2020

Bydd Angen

450g (1lb) stêc ffolen neu syrlwyn Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster, wedi ei thorri’n stribedi tenau.

15ml (1 llwy fwrdd) olew

1 winwnsyn coch, wedi ei sleisio’n denau

1 pupur coch, wedi ei sleisio’n denau

1 pupur melyn, wedi ei sleisio’n denau

30ml (2 lwy fwrdd) sesnin fajita

2 domato ffres, wedi eu torri’n fras

Tortillas blawd


Ar gyfer y dip iogwrt siarp

60ml (4 llwy fwrdd) mayonnaise

60ml (4 llwy fwrdd) iogwrt naturiol

1 ewin garlleg, wedi ei falu

Llond llaw o bersli â dail fflat, wedi ei dorri’n fân

Dull

Twymo’r olew mewn padell fawr, ychwanegu’r stribedi o gig a’u brownio am funud neu ddau.

Ychwanegu’r winwns a’r pupurau a’u coginio tan eu bod yn dechrau meddalu.

Ychwanegu’r sesnin fajita a’i gymysgu’n drwyadl, ei droi am funud neu ddau cyn ychwanegu’r tomatos a’i droi tan ei fod yn boeth drwyddo.

Gwneud y dip trwy gymysgu’r mayonnaise, yr iogwrt a’r garlleg.

I roi’r cyfan gyda’i gilydd – Twymo’r tortillas yn ôl cyfarwyddiadau’r pecyn ac yna rhoi llwyaid fawr o gymysgedd y cig ar bob tortilla, cyn rhoi llond llwy o’r dip ar bob un, heb anghofio’r persli. Rholio’r tortillas a’u mwynhau.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.