Fajitas Cig Eidion Cymru gyda dip iogwrt siarp

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 10 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 450g stêc ffolen neu syrlwyn Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster, wedi ei thorri’n stribedi tenau
 • 1 llwy fwrdd o olew
 • 1 winwnsyn coch, wedi ei sleisio’n denau
 • 1 pupur coch, wedi ei sleisio’n denau
 • 1 pupur melyn, wedi ei sleisio’n denau
 • 2 lwy fwrdd sesnin fajita
 • 2 domato ffres, wedi eu torri’n fras
 • Tortillas blawd

Ar gyfer y dip iogwrt siarp:

 • 4 llwy fwrdd o mayonnaise
 • 4 llwy fwrdd iogwrt naturiol
 • 1 ewin garlleg, wedi ei falu
 • Llond llaw o bersli â dail fflat, wedi ei dorri’n fân

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 1466 KJ
 • Calorïau: 348 kcals
 • Braster: 12 g
 • Sy’n dirlenwi: 3.4 g
 • Halen: 1 g
 • Protein: 23 g
 • Ffeibr: 4.5 g
 • Carbohydradau: 39 g
 • Sy’n siwgro: 8 g

Dull

 1. Twymo’r olew mewn padell fawr, ychwanegu’r stribedi o gig a’u brownio am funud neu ddau.
 2. Ychwanegu’r winwns a’r pupurau a’u coginio tan eu bod yn dechrau meddalu.
 3. Ychwanegu’r sesnin fajita a’i gymysgu’n drwyadl, ei droi am funud neu ddau cyn ychwanegu’r tomatos a’i droi tan ei fod yn boeth drwyddo.
 4. Gwneud y dip trwy gymysgu’r mayonnaise, yr iogwrt a’r garlleg.
 5. I roi’r cyfan gyda’i gilydd – Twymo’r tortillas yn ôl cyfarwyddiadau’r pecyn ac yna rhoi llwyaid fawr o gymysgedd y cig ar bob tortilla, cyn rhoi llond llwy o’r dip ar bob un, heb anghofio’r persli. Rholio’r tortillas a’u mwynhau.
Share This