facebook-pixel

Caserol siancen Cig Oen Cymru gan My Fussy Eater

 • Amser paratoi 0 mun
 • Amser coginio 0 mun
 • Ar gyfer 1

Bydd angen

 • 4 x siancen Cig Oen Cymru PGI
 • Pupur a halen
 • 2 lwy fwrdd olew
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n giwbiau mân
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
 • 3 moronen, wedi’u torri’n gylchoedd
 • 2 ffon seleri, wedi’u torri
 • 3 llwy fwrdd blawd
 • 500ml stoc cig oen neu gig eidion
 • 350ml gwin coch
 • 2 lwy fwrdd purée tomato
 • 1 llwy de rhosmari ffres, wedi’i dorri
 • 1 llwy de teim ffres, wedi’i dorri
 • 200g madarch bach

I weini:

 • Tatws stwnsh a cêl

Dull

Diolch i My Fussy Eater am y rysait

 

 1. Cynheswch y popty i 180˚C / 160˚C ffan / Nwy 4.
 2. Tarwch y siancod cig oen yn sych yn ysgafn gyda phapur cegin a’u sesno’n hael gyda halen a phupur.
 3. Cynheswch yr olew mewn dysgl gaserol fawr ac ychwanegwch y siancod cig oen. Coginiwch am ryw 10 munud, gan eu troi nes eu bod wedi’u brownio’n ysgafn ar bob ochr.
 4. Tynnwch y siancod cig oen allan o’r ddysgl a’u rhoi i’r ochr ar blât.
 5. Ychwanegwch y winwnsyn, y garlleg, y moron a’r seleri i’r olew yn y ddysgl gaserol a’u coginio am 3 munud.
 6. Ychwanegwch y blawd, ei gymysgu’n gyflym a’i goginio am funud arall.
 7. Ychwanegwch y stoc, y gwin, y purée tomato a’r perlysiau a’u cymysgu’n dda.
 8. Dewch â’r gymysgedd i’r berw ac yna diffoddwch y gwres.
 9. Dychwelwch y siancod cig oen i’r ddysgl gaserol a’u rhoi yn y popty. Coginiwch am 2 awr 30 munud. Hanner ffordd trwy’r amser coginio, trowch y siancod cig oen drosodd ac ychwanegwch y madarch bach yn gyfan.
 10. Gweinwch gyda thatws stwnsh a chêl ffres wedi’i goginio.
Share This