Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 29th April 2015

Mae ein Clwb Cigyddion yn rhoi’r dewis gorau i chi o gigyddion y DG sy’n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Cafodd holl aelodau’r clwb eu dilysu gan Hybu Cig Cymru (HCC) i wneud yn siŵr eu bod yn gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru sy’n dod o gyflenwyr a gafodd eu hardystio’n annibynnol. Dim ond wedyn y gallan nhw ddefnyddio logo a nodau masnach gwerthfawr Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI).

I gael gwybod lle mae eich aelod Clwb Cigyddion HCC agosaf, cliciwch yma.

Cynghorion gan Gigydd
Cynghorion gwerthfawr ynglŷn â dewis, storio a choginio cig gan gigydd arobryn...
Darllen mwy
Adnabod eich toriadau
Mae’r adran ar doriadau cig oen a chig eidion yn ddefnyddiol ar gyfer penderfynu pa doriad sydd fwyaf addas ar gyfer rysáit. Rhowch gynnig arni!
Darllen mwy
Cael hyd i Gigydd
Mae ein Clwb Cigyddion yn cynnwys y dewis gorau o Gigyddion sy’n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn y wlad
Darllen mwy

Blogs

Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.
Does dim byd yn cyfleu gwledd y Nadolig ac yn tynnu dŵr o’r dannedd yn fwy na darn blasus o Gig Oen Cymreig.
Darllenwch am sut mae cyn-chwaraewr rhyngwladol rygbi Cymru, Shane Williams, yn annog pobl i fwynhau cig oen ar unrhyw ddiwrnod yr wythnos.