PGI

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 29th April 2015

Gwir nod ansawdd - Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI)

Mae’n deillio o dirwedd o harddwch unigryw sydd wedi’i fendithio ers canrifoedd â’r cynhwysion naturiol puraf oll – awyr iach, dŵr ffynnon pur, porfa ffres a grug persawrus. Mae’r cymysgedd hwn o oreuon natur, ynghyd ag arferion ffermio traddodiadol dros sawl cenhedlaeth, wedi helpu i gynhyrchu’r cig o ansawdd uchel sy’n cael ei werthfawrogi ledled y byd.

I gydnabod y rhinweddau unigryw hyn, mae’r Comisiwn Ewropeaidd (CE) wedi dyfarnu’r statws prin o Ddynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Mae hyn yn golygu bod Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mewn cwmni dethol sy’n cynnwys Ham Parma a bwydydd arbenigol eraill ag enwau gwarchodedig o bob cwr o’r byd. Mae hynny’n rhywbeth sy’n werth canu ei glodydd.

Nod y cynllun enwau bwydydd gwarchodedig yw cadw a hyrwyddo’r bwydydd nodedig hyn sy’n unigryw i’w tirwedd - bwyd â chymeriad sy’n cael eu creu â chariad ac sydd â chysylltiad di-dor â’r tir o le maen nhw’n dod. Bwydydd fel Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Felly, pan welwch y bathodyn dilysrwydd clodfawr hwn gallwch fod yn hyderus bod yr ŵyn a’r gwartheg wedi’u geni a’u magu yng Nghymru; wedi cael rhyddid i grwydro ar draws ein cynefin naturiol iach; ac wedi cael y gofal gorau posibl gan ffermwyr â chanrifoedd o brofiad o’r arferion amaethyddol gorau.

Gallwch fod yn siŵr fod eich cig yn cael ei baratoi mewn lladd-dai cymeradwy a bod modd olrhain pob anifail bob cam o’r ffordd. Dydyn ni byth yn amharu ar y bwyd o ran ei ddiogelwch, ansawdd nac olrheinedd. Ac rydym yn archwilio pob cam o'r broses.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau ansawdd yn ein Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru; ac mae PGI yn ein gosod ar wahân i’r lleill.

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.