Amgylchedd

environment-2.jpgMae tirwedd hynafol unigryw Cymru yn berffaith ar gyfer ffermio defaid a chig eidion. Mae’r cynefinoedd gwelltog bras yn cynnwys tir pori llawr gwlad sy’n ymestyn at y môr, a thir uchel godidog y mynyddoedd sy’n gyforiog o rug gwydn a phersawrus - a rhwydwaith o nentydd ac afonydd yn llifo drwy’r cyfan.

Mae yna ehangder o borfa fras i fagu defaid a gwartheg, a dyna’r prif reswm pam mae Cymru’n gysylltiedig â ffermio da byw ers cenedlaethau. Os ydych chi’n chwilio am fwyd naturiol o ansawdd uchel sy’n deillio o anifeiliaid a fu’n crwydro’n rhydd, Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yw’r bwyd i chi.

Mae’r tir newidiol yn caniatáu tymor wyna hir yng Nghymru; bydd y tiroedd isel cynhesach yn cynhyrchu ŵyn yn gynharach na’r tiroedd uchel caletach. Mae hyn yn golygu fod modd mwynhau Cig Oen Cymru blasus bron drwy gydol y flwyddyn.

Cig Oen Cymru: natur a dyn yn gweithio mewn cytgord perffaith.