Amgylchedd

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 29th April 2015

Mae tirwedd hynafol unigryw Cymru yn berffaith ar gyfer ffermio defaid a chig eidion. Mae’r cynefinoedd gwelltog bras yn cynnwys tir pori llawr gwlad sy’n ymestyn at y môr, a thir uchel godidog y mynyddoedd sy’n gyforiog o rug gwydn a phersawrus - a rhwydwaith o nentydd ac afonydd yn llifo drwy’r cyfan.

Mae yna ehangder o borfa fras i fagu defaid a gwartheg, a dyna’r prif reswm pam mae Cymru’n gysylltiedig â ffermio da byw ers cenedlaethau. Os ydych chi’n chwilio am fwyd naturiol o ansawdd uchel sy’n deillio o anifeiliaid a fu’n crwydro’n rhydd, Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yw’r bwyd i chi.

Mae’r tir newidiol yn caniatáu tymor wyna hir yng Nghymru; bydd y tiroedd isel cynhesach yn cynhyrchu ŵyn yn gynharach na’r tiroedd uchel caletach. Mae hyn yn golygu fod modd mwynhau Cig Oen Cymru blasus bron drwy gydol y flwyddyn.

Cig Oen Cymru: natur a dyn yn gweithio mewn cytgord perffaith.

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.