Nodedig ac unigryw ... Dyna'n gryno yw Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 29th April 2015

Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI)
Cafodd treftadaeth, cymeriad ac enw da unigryw Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru eu cydnabod gan y Comisiwn Ewropeaidd trwy ennill statws prin Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI).
Darllen mwy
Arferion Ffermio
Mae ansawdd ein cig oen a chig eidion yn cael ei greu gan arferion ffermio da yn un o’r amgylcheddau ffermio gorau yn Ewrop.
Darllen mwy
Amgylchedd
Mae arfordir sy’n ymestyn am 1200km yn golygu bod tair ochr o Gymru yn cael awyr ffres o'r môr; mae tirlun gwyrdd â phorfa fras ar filltir ar ôl milltir o fryniau o’r môr i’r mynydd.
Darllen mwy
Olrheinedd
Mae safonau ansawdd, diogelwch bwyd ac olrheinedd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, sy'n cynnwys archwiliadau ym mhob cam o’r gadwyn gyflenwi, o’r safon uchaf.
Darllen mwy

Blogs

​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.
Does dim byd yn cyfleu gwledd y Nadolig ac yn tynnu dŵr o’r dannedd yn fwy na darn blasus o Gig Oen Cymreig.
Darllenwch am sut mae cyn-chwaraewr rhyngwladol rygbi Cymru, Shane Williams, yn annog pobl i fwynhau cig oen ar unrhyw ddiwrnod yr wythnos.
Wrth i’r bedwaredd Wythnos Caru Cig Oen flynyddol agosáu, mae’r ffermwr o Landysul Bleddyn Davies yn rhan o grŵp o ffermwyr ifanc a blaengar o bob rhan o wledydd Prydain a ddewiswyd i fod yn eiriolwyr dros fanteision iechyd niferus a blas diguro Cig Oen Cymru PGI.