Beth yw PGI?

Mae Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig - neu PGI - yn ffordd o gydnabod ardal benodol sy'n cynhyrchu bwyd a diod o safon uchel. Mae hyn yn golygu bod Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn wahanol ac mae ganddo nodweddion, blasau a gweadau arbennig sy'n unigryw i Gymru ac ni ellir eu hailadrodd mewn unrhyw le arall.

Darllen mwy

Yr hanes tu ôl i'r bwyd

Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies ar ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r fideo gymaint ag y gwnaethom ni fwynhau cofnodi hanes Katie.

Arferion Ffermio

#

Mae ansawdd ein cig oen a chig eidion yn cael ei greu gan arferion ffermio da yn un o’r amgylcheddau ffermio gorau yn Ewrop.


Darllen mwy

Amgylchedd

Mae arfordir sy’n ymestyn am 1200km yn golygu bod tair ochr o Gymru yn cael awyr ffres o'r môr; mae tirlun gwyrdd â phorfa fras ar filltir ar ôl milltir o fryniau o’r môr i’r mynydd.


Darllen mwy

#

Olrheinedd

#

Mae safonau ansawdd, diogelwch bwyd ac olrheinedd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, sy'n cynnwys archwiliadau ym mhob cam o’r gadwyn gyflenwi, o’r safon uchaf.


Darllen mwy

Darganfod

Cig Oen Cymru

Mae Cig Oen Cymru yn ganlyniad i ddulliau amaeth traddodiadol sydd wedi eu pasio lawr trwy genedlaethau, a hefyd ellir dadlau, wedi ei greu ymhlith yr amodau magu cig oen gorau y byd - aer glan, glaswellt ffrwythlon a nentydd mynydd glân.

Cig Eidion Cymru

Yn orlawn gyda blas gwych a fitaminau a mwynau hanfodol, Cig Eidion Cymru yw'r bwyd delfrydol i'r rheini sy’n awchu i fyw bywyd iachus a gweithgar.