#

Chris Roberts

Y flwyddyn hon, ein ‘Cig-gennad’ yw’r cogydd enwog Cymraeg, Chris Roberts. Yn ddiweddar, mae ei yrfa wedi bod ar dân, ar Facebook ac ar raglen Hansh S4C, ble mae’n tanio’i farbeciw ledled Cymru. Yn fwy na pharod i fynd yn erbyn y rheolau disgwyliedig yn y byd coginio, mae’r cogydd brwdfrydig 33 oed yn gwneud enw i’w hun gyda’i dalent, gan ddefnyddio ei farbeciw steil Patagoniaidd i goginio Cig Oen Cymru blasus, gaiff ei weini gyda sawsiau a chymysgedd o berlysiau a sbeisiau ei hun. Ei annwyl dad, Colin, ysbrydolodd Chris wrth iddo sbarduno’i ddiddordeb mewn dulliau coginio De America wedi iddo’i ddysgu sut i ddefnyddio barbeciw haearn ‘asado’ i goginio cig, yn union fel y dysgodd ym Mhatagonia tra oedd yn aros yno gyda siaradwyr Cymraeg. Fel dywed Chris, “Coginio yw beth rwy’n caru ei wneud a gyda chynhwysyn gwych fel Cig Oen Cymru, all dim byd ei guro. Mae’n fraint i gael fy adnabod fel ‘Cig-gennad’ ac rwyf yn edrych ymlaen at arddangos Cig Oen Cymru.” Gyda thymor yr haf wedi cyrraedd cred Chris y dylai pobl ystyried o ddifrif defnyddio Cig Oen Cymru wrth fwynhau barbeciw, “Does dim llawer all guro Cig Oen Cymru gan fod ei flas yn adlewyrchu’r perlysiau arbennig, y planhigion a’r blodau maent yn ei fwyta ar fryniau Cymru.”

#