#

Calan Oen – 1af o Awst

Gan chwarae ar yr hen enw o Ddydd Lammas sef gŵyl gynhaeaf gyntaf y flwyddyn, caiff Calan Oen ei ddathlu ar y 1af o Awst bob blwyddyn. Mae’n nodi dyfodiad cig oen cyntaf y tymor newydd yng Nghymru ac yn gyfle i wledda ar oen ffres a blasus sydd wedi ei fagu ar borfeydd gwelltog Cymru gan ddefnyddio dulliau ffermio sy’n cael eu defnyddio ers canrifoedd.

I nodi Calan Oen eleni, byddwn yn chwarae rhan flaenllaw drwy berchnogi’r ardal farchnad hanesyddol Borough Market yn Llundain, lle byddwn ni nid yn unig yn gweithio gyda chogyddion adnabyddus i arddangos yr hyn sydd yn bosib gyda Chig Oen Cymru, ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth o gynhyrchion Cymreig eraill sy'n ei ategu mor dda. Yn dilyn hyn bydd ein Cig-gennad Chris Roberts yn coginio Cig Oen Cymru gan ddefnyddio ei farbeciw traddodiadol asado, sydd a’i wreiddiau ym Mhatagonia, mewn gwahanol leoliadau ledled y DU, gan gynnwys BBC Countryfile Live ym Mhlas Blenheim (2 - 5 Awst) a The Good Life Festival ym Mhenarlâg (14-16 Medi).

Dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram am ddiweddariadau rheolaidd am ddathliadau Calan Oen 2018 a'n hymgyrch barhaus. A Chofiwch: Cig Oen o Gymru. Ble arall?