Ysgwydd Cig Oen Cymru wedi'i rhostio'n araf gyda sglein mintys gludiogMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i farc nwy 3 neu 160 gradd C.
 2. Rhowch yr ysgwydd cig oen ar fwrdd torri a'i dyllu ambell waith gyda chyllell finiog. Torrwch bennau eich sbrigau rhosmari fel eu bod yn finiog a'u gwthio i mewn i'r tyllau.
 3. Gwasgarwch y nionod dros waelod rhywbeth â chaead y gellir ei roi yn y popty, fel pot haearn bwrw (neu defnyddiwch dun rhostio mawr anlynol a ffoil) a rhowch y cig oen ar eu pennau. Arllwyswch ychydig o olew olewydd drosto a digon o bupur a halen, cyn arllwys y gwydraid o win coch dros y cyfan. Rhowch y caed arno (neu gorchuddiwch yn dda gyda ffoil) a'i roi yn y popty i goginio am ryw dair awr, gan ei fastio o dro i dro.
 4. Ar ôl rhyw dair awr, tynnwch y cig oen o'r popty. Ar y cam hwn, mi fydda i'n draenio tipyn o'r sudd coginio ac yn ei gadw i wneud grefi blasus. Mae gwneud hyn nawr hefyd yn rhoi amser i'r braster wahanu fel y gallwch gael gwared arno. Gadewch ddigon i chi allu parhau i fastio.
 5. Tynnwch y rhosmari ac yna brwsiwch y jeli mintys dros y cig oen i gyd. Efallai y byddwch am ddefnyddio rhyw ddwy lwy fwrdd yn unig neu efallai y byddwch am ddefnyddio'r jar gyfan. Mae'n dibynnu pa mor ludiog rydych am i'r sglein fod ar eich cig oen. Rhowch y cig oen yn ôl yn y popty, ond heb y caead y tro hwn, am ryw awr a hanner arall (dwy awr hyd yn oed os oes gennych amser).

Ar gyfer y tatws rhost garlleg a pherlysiau

 1. Pliciwch a chwarterwch y tatws. Rhowch nhw mewn sosban fawr o ddŵr wedi'i halltu, codwch i'r berw yna trowch y gwres i lawr a'u mudferwi am ryw 8 munud (peidiwch â'u gadael yn rhy hir - nid ydych am iddyn nhw ddisgyn yn ddarnau).
 2. Draeniwch y tatws a gadewch nhw yn y colandr i sychu.
 3. Cymysgwch y blawd gyda'r perlysiau wedi'u torri, yr halen a'r pupur mewn powlen fawr, yna trowch a throswch y tatws yn y gymysgedd gan orchuddio pob un yn dda. Ychwanegwch yr ewinedd garlleg.
 4. Pan fydd gan y cig oen ryw 30 munud o amser coginio ar ôl, rhowch dun rhostio yn y popty gyda haen denau o olew ar y gwaelod. Pan fydd yr olew yn boeth, ychwanegwch y gymysgedd tatws a garlleg.
 5. Pan fydd y cig oen yn barod (prociwch y cig gyda fforc a dylai ddod oddi ar yr asgwrn yn hawdd), trosglwyddwch i blât cynnes, gorchuddiwch a gadael iddo sefyll am 30 munud. Nawr gallwch gynyddu tymheredd y popty i farc nwy 4/180 gradd C am yr hanner awr olaf i wneud y tatws yn grimp. Trowch nhw o dro i dro wrth iddyn nhw goginio.

I wneud y grefi:

 1. Rhowch y blawd mewn sosban dros wres cymedrol ac ychwanegwch ddigon o'r sudd cig a gadwyd yn ôl (codwch ran fwyaf o'r braster) i greu pâst. Codwch y gwres, chwisgiwch weddill y sudd cig i mewn ac yna ychwanegwch y stoc cig oen a'i chwisgio'n araf. Mudferwch nes mae'n drwchus ac ychwanegwch bupur a halen fel y dymunwch. Nawr mae'n bryd coginio'r llysiau o'ch dewis.
 2. Tynnwch y cig oen yn ddarnau wrth y bwrdd a gweiniwch gyda'r tatws rhost, eich grefi blasus a llysiau tymhorol. Hyfryd!

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Ar gyfer yr ysgwydd Cig Oen Cymru wedi'i rhostio'n araf gyda sglein mintys gludiog

 • 1 ysgwydd gyfan (neu goes) o Gig Oen Cymru yn pwyso 2kg
 • Halen a phupur
 • Sbrigau o rosmari
 • Olew had rêp neu olew olewydd
 • 2 nionyn coch mawr, wedi'u plicio a'u chwarteru
 • 1 gwydraid o win coch
 • 1 jar o jeli mintys
 • 1 llwy fwrdd o flawd plaen
 • 1 litr o stoc cig oen (mae ciwb yn iawn)

Ar gyfer y tatws rhost gyda garlleg a pherlysiau

 • 1kg o datws gwyn mawr
 • 2 lwy fwrdd o berlysiau ffres, wedi'u torri'n fân (defnyddiais i deim a rhosmari)
 • 1 llwy fwrdd o flawd plaen
 • Halen a phupur
 • 1 bỳlb garlleg, wedi'i wahanu'n ewinedd

Gwybodaeth am faeth