Ysgwydd Cig Oen Cymru wedi’i rostio’n araf Becky WigginsMethod

 1. Ar Gyfer y Cig Oen: Cynheswch y popty ymlaen llaw i 160°C / Marc Nwy 3. Tynnwch y cig oen allan o’r oergell rhyw awr cyn ei goginio er mwyn ei gael ar dymheredd ystafell. Gyda breuan a phestl, malwch y garlleg a’r rhosmari gyda phinsiad da o’r halen a digon o bupur. Yna ychwanegwch ychydig o’r olew had rêp i greu pâst rhedegog. Rhwbiwch y pâst persawrus hwn dros y cig oen. Rhowch y cig oen mewn tun rhostio neu lestr caserol ac ychwanegwch y d r. Gorchuddiwch â ffoil a’i roi yn y popty. Yna, gadewch y cig oen am bedair awr gan ei bastio o dro i dro â’r sudd o’r tun.
 2. Ar Gyfer yr Eirin sur a melys wedi’u piclo: Yn y cyfamser, gwnewch yr eirin wedi’u piclo drwy dynnu’r cerrig ohonynt a’u sleisio ac yna eu rhoi mewn jar neu bowlen atal gwres. Mewn sosban fach, cynheswch y finegr gwin gwyn, y mêl, y tsili coch (dwi’n cadw fy un i yn y rhewgell ac yna’n ei gratio pan fydd wedi rhewi) a’r halen seleri. Cynheswch yn araf nes i’r halen doddi yna arllwyswch y gymysgedd dros yr eirin wedi’u sleisio. Gadewch i’r cyfan oeri ac wedyn ei gadw yn yr oergell, gan gofio rhoi tro ynddo o dro i dro. Ar ôl pedair awr, tynnwch y cig oen allan o’r popty, gorchuddiwch ef a’i roi mewn man cynnes i sefyll wrth i chi wneud y chimichurri.
 3. Ar Gyfer y Chimichurri: Torrwch yr holl berlysiau’n fân, gwasgwch y garlleg a’u cymysgu gyda’i gilydd ynghyd â’r tsili wedi’i gratio, y sudd leim a digon o olew had rêp i ddod a’r cyfan at ei gilydd yn saws llyfn. Ychwanegwch halen a phupur fel y dymunir.
 4. I Weini: Tynnwch y cig oen yn ddarnau gyda dwy fforc a’i bentyrru ar dortilas gyda salad gwyrdd, ffres. Ychwanegwch yr eirin wedi’u piclo a gorffen gyda’r saws chimichurri.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 ysgwydd o Gig Oen Cymru (tua
 • 1.5kg)
 • 2 neu 3 ewin garlleg
 • 2 sbrigyn o rhosmari
 • Olew had rêp
 • Halen a phupur
 • 100ml o ddŵr

Eirin Weid’u Piclo

 • 3-4 eirinen aeddfed
 • 3 llwy fwrdd o finegr gwin gwyn
 • 2 lwy fwrdd o fêl
 • 1 tsili coch, wedi’i sleisio’n fân neu
 • ei gratio
 • 1 llwy de o halen seleri

Chimichurri Mintys

 • 2 lond llaw o bersli ffres
 • 2 lond llaw o fintys ffres
 • 3 ewin garlleg, wedi’u gwasgu
 • Pinsiad o halen
 • Pupur mâl ffres
 • 1 tsili coch, wedi’i sleisio’n fân neu
 • ei gratio
 • 1 leim, sudd
 • Olew had rêp i gyfuno

Gwybodaeth am faeth