Wrapiau Kofta Cig Oen CymruMethod

 1. Rhowch y cig oen mewn prosesydd bwyd a'i gymysgu nes mae wedi briwo.
 2. Rhowch y cig mewn powlen gyda gweddill y cynhwysion a chymysgu nes mae popeth wedi cyfuno.
 3. Rhannwch yn 8 pelen yna rholiwch bob un yn siâp selsig a'u gosod yn ofalus ar sgiwerau pren. Sicrhewch eich bod wedi gwlychu'r sgiwerau am 30 munud fel nad ydynt yn llosgi.
 4. Rhowch y koftas cig oen yn yr oergell am 30 munud, fel eu bod wedi oeri ac yn dal eu siâp.
 5. Cynheswch 1 llwy fwrdd o olew olewydd mewn padell ffrio fawr ac ychwanegwch y koftas cig oen (coginiwch fesul ychydig os oes angen). Coginiwch am 7-8 munud, gan eu troi fel bod pob ochr wedi coginio.
 6. Gweinwch gyda bara gwastad, colslo, tzatziki a ffeta.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 500g o goes Cig Oen Cymru
 • 1 llwy de o gwmin
 • Pinsiad o halen môr a phupur du
 • 1 llwy fwrdd o goriander sych
 • 3 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • 10 deilen fintys ffres, wedi'u torri'n fân
 • ½ moronen ganolig, wedi'i gratio
 • ½ corbwmpen ganolig, wedi'i gratio

Gwybodaeth am faeth