Wrap Cig Oen Cymru â Chrwst PerlysiauMethod

I wneud y cig oen

 1. Cynheswch y popty ymlaen llawn i 200°C (180°C ffan). Sychwch y Cig Oen Cymru yna sesnwch gyda halen a'i rwbio gyda 1 llwy fwrdd o olew olewydd.
 2. Cynheswch badell y gallwch ei rhoi yn y popty i wres uchel a ffriwch y ffiledau cig oen yn gyflym ar bob ochr. Cymysgwch y teim, yr oregano a'r saets gyda'r olew sy'n weddill. Taenwch ar ben y ffiledau.
 3. Rhowch y badell yn y popty a choginiwch am oddeutu 15 munud os ydych yn hoffi'ch cig oen yn waedlyd, ac am 5-10 munud ychwanegol os yw'n well gennych gig sydd ddim mor binc. Os oes gennych thermomedr cig, gallwch wirio'n fwy trwyadl - 145°F/60°C yw canolig i waedlyd, 160°F/70°C yw canolig a 170°F/75°C yw wedi'i goginio'n dda. Yn y cyfamser, paratowch y bara gwastad.

I wneud y bara gwastad

 1. Mewn powlen fawr, cymysgwch y blawd, y powdwr codi, y coriander mâl a'r halen a'i gilydd.Cymysgwch yr olew, y dŵr a'r llefrith mewn jwg. Gwnewch bant yn y cynhwysion sych, arllwyswch y cynhwysion gwlyb i mewn a chymysgwch.
 2. Rholiwch yn belen yn ofalus ar arwyneb gydag ychydig o flawd arno - peidiwch â'i orweithio, bydd yn gwneud y bara'n wydn. Torrwch y toes yn bedair rhan gyfartal. Gweithiwch ar bob rhan i greu cylch rhyw 7 modfedd o led.
 3. Rhowch badell nad yw'n glynu ar wres uchel a choginiwch bob darn o fara gwastad am 30-60 eiliad ar y ddwy ochr fel bod ganddo ychydig bach o liw - nid oes angen mwy o amser. Gorchuddiwch y bara gwastad â lliain sychu llestri cynnes, ychydig yn llaith wrth i chi weithio i'w cadw'n feddal.

I roi'r cyfan at ei gilydd

 1. Pan fydd eich cig wedi coginio, dylai fod ychydig yn binc yn y canol o hyd ond ddim yn goch nac yn amrwd yr olwg. Tynnwch o'r popty a gorchuddiwch y badell â ffoil a gadewch i'r cig oen sefyll am ychydig funudau. Rhowch y cig ar fwrdd a'i dorri'n ddarnau 1.5cm.
 2. Cymerwch fara gwastad ac ysgeintiwch goriander arno ynghyd â digon o'r cig oen. Ychwanegwch ychydig o ffeta, tomatos ac olifau. Plygwch eich bara gwastad i greu eich wrap.

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Ar gyfer y cig oen

 • 2 ffiled gwddf Cig Oen Cymru (oddeutu 800g/28oz i gyd), tymheredd ystafell
 • 1 llwy de o deim sych
 • 1 llwy de o oregano sych
 • 1 llwy de o saets sych
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • Halen

Ar gyfer y bara gwastad

 • 240g (8.5 oz) o flawd plaen neu wenith cyflawn
 • 1/2 llwy de o bowdwr codi
 • 1/4 llwy de o halen
 • 1 llwy de o goriander mâl
 • 30ml o olew
 • 60ml o ddŵr
 • 50ml o lefrith cyflawn

Ar gyfer y llenwad

 • 30g (1 oz) o goriander, wedi'i dorri'n fras
 • 100g (3.5 oz) o domatos ceirios, wedi'u haneru
 • 50g (2 oz) o ffeta, wedi'i giwbio
 • 50g (2 oz) o olifau gwyrdd, heb y cerrig
 • 1.5 llwy fwrdd o Sriracha

Gwybodaeth am faeth