Coes cyfan cig oen Cymru wedi’i stwffio â selsig, pistasio, rhosmari a bricyllMethod

 1. Twymwch eich popty ymlaen llaw i Nwy 4, 180˚C, 350˚F. Amseroedd coginio Cymedrol: 25 munud fesul 450g (1 pwys) a 25 munud arall Coginio’n dda: 30 munud fesul 450g (1 pwys) a 30 munud arall
 2. Twymwch ychydig o olew mewn padell a choginiwch y winwns a’r garlleg yn ysgafn nes eu bod wedi meddalu. Yna, rhowch nhw mewn powlen i oeri ychydig.
 3. Cymysgwch y briwsion bara, y bricyll, cig selsig a’r cnau yn dda. Gwasgwch gyda’ch dwylo i greu siâp selsigen fawr gyda nhw.
 4. Rhowch y goes cig oen ar fwrdd torri ac ‘agorwch’ y cig i greu lle ar gyfer y stwffin. Ar ôl ei agor, stwffiwch ac ychwanegwch y sbrigynnau rhosmari, yna caewch y cig yn sownd gyda llinyn gwrth wres.
 5. Nawr pwyswch y cig a chyfrifwch yr amser coginio (gweler uchod).
 6. Rhowch y cig mewn tun rhostio, ychwanegwch bupur a halen ac ysgeintio ychydig o olew olewydd drosto.
 7. Ar ôl i’r cig goginio, tynnwch o’r popty a’i adael i orffwys am tua 10 munud cyn dechrau cerfio – cofiwch gadw’r suddion i wneud grefi neu saws blasus.
 8. Mae’n bryd i chi baratoi’r saws. Rhowch y bricyll mewn jwg fawr a defnyddiwch gymysgydd llaw i greu piwrî. Tywalltwch y suddion cig i sosban fach, codi i’r berw cyn ychwanegu’r brandi. Unwaith mae’r saws yn ffrwtian, ychwanegwch y piwrî, y bricyll a’r siwgr, a’i dwymo drwyddo.
 9. Gweinwch y cig oen gyda’r stwffin, y saws a’r holl drimins.

Recipe Information

Serves 6
Calories 451 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 goes cig oen Cymru
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân
 • 1 ewin garlleg, wedi’i wasgu’n fân
 • 50g (2 owns) o friwsion bara sych
 • 75g (3 owns) o fricyll sych, wedi’u torri’n fras
 • 6 selsig porc neu gig oen, heb eu crwyn
 • 50g (2 owns) o gnau pistasio, wedi’u plicio a’u torri’n fras
 • 3 sbrigyn mawr o rosmari ffres
 • Olew olewydd
 • Pupur a halen

Ar gyfer y saws bricyll:

 • Tun 400g o fricyll mewn sudd naturiol, wedi’i ddraenio
 • 45ml (3 llwy fwrdd) o frandi
 • Pinsied o siwgr

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 451 kcal
 • Egni 1886KJ
 • Braster 24g
 • Braster Dirlawn 7.0g
 • Halen 2g
 • Haearn 3.2g
 • 5-y-dydd 0.5